logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Personality

ID: 1557
Nazwa grupy: Personality
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: sylwia1
Data utworzenia: 2009-02-12
Data ostatniej zmiany: 2009-02-12 12:29:37
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 73
Opis:

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
affectionateciep?y, czu?y, kochaj?cy, mi?y, przywi?zany, serdeczny, serdeczny, tkliwy
aggressiveagresywny
ambitiousambitny
arrogantarogancki, bezczelny
bossyapodyktyczny, despotyczny, narzucaj?cy swoj? wol?, rz?dz?cy si?
carefulostro?ny
caringciep?y, kochaj?cy, ludzki, oddany, opieka, opieku?czy, paramedyczny, przyjazny, troskliwy, troszcz?cy si? o obywatela
charmingczaruj?cy, uroczy
cheerfulpogodny, radosny, rozweselaj?cy, weso?y
cleverbystry, cwany, inteligentny, ?adny, m?dry, mi?y, pomys?owy, sprytny, uprzejmy, zdolny, zdolny, zgrabny
competitiveambitny, konkurencyjny, konkursowy, nastawiony na rywalizacj?, nastawiony na wspó?zawodnictwo, oparty na bezpo?redniej rywalizacji, oparty na rywalizacji, oparty na wspó?zawodnictwie, wyczynowy, zmuszaj?cy do rywalizacji
cooperativech?tny do wspó?dzia?ania, sk?onny do wspó?pracy, spó?dzielczy, spó?dzielnia
decisivedecyduj?cy, decyduj?cy, stanowczy, zdecydowany
determinedokre?lony, oznaczony, rezolutny, stanowczy, ustalony, zawzi?ty, zdecydowany, zdeterminowany
dishonestnieuczciwy
easy-goingbeztroski, lekkoduszny, ?atwy w obej?ciu, ma?o wymagaj?cy, na luzie, niefrasobliwy, o swobodnym usposobieniu, opanowany, pob?a?liwy, spokojny, wyrozumia?y
energeticenergiczny
extrovertekstrawertyk, typ ekstrawertywny
forgetfulnie zwa?aj?cy, roztargniony, zapominalski
friendlyprzyjacielski, przyjazny, ?yczliwy
funnydziwny, podejrzany, ?mieszny, weso?y, zabawnie, zabawny
generousdu?y, hojny, mocny, obfity, sowity, szczodry, szlachetny, wielkoduszny, wspania?omy?lny, ?yzny
hard-workingpracowity
have a swollen headby? zarozumia?ym
helpfulpomocny, uczynny
honestniewyszukany, prawy, prosty, rzetelny, szczery, uczciwy, zacny
imaginativeobdarzony wyobra?ni?, pe?en wyobra?ni, pe?ny wyobra?ni, twórczy
immatureniedojrza?y
impatientniecierpliwi? si?, niecierpliwo??, niecierpliwy, zniecierpliwiony
independentniezale?ny, szko?a prywatna
insecureniepewny
insensiblebez zmys?ów, niedostrzegalny, nie?wiadomy
intelligentinteligentny, ?wiadom
irresponsiblenieodpowiedzialny
jealouszazdrosny
kinddobry, gatunek, mi?y, pe?en dobroci, rodzaj, typ, uprzejmy, ?yczliwo?ci, ?yczliwy
lazyleniwy, powolny, senny, spokojny, wolny, zbyt prosty
livelyaktywny, orze?wiaj?cy, o?ywiony, pe?en ?ycia, ?wie?y, t?tni?cy ?yciem, ?wawy, ?ywy
loyallojalny
manipulativemanipulacyjny, manipulujacy innymi dla swej korzy?ci
meankompromis, ma?ostkowy, n?dzny, nieprzyjemny, nikczemny, oznacza?, pod?y, rozwi?zanie po?rednie, sk?py, ?rednia, z?o?liwy, znaczy?
misalliancemezalians
moodyhumorzasty, markotny, o zmiennym nastroju, w z?ym humorze
open-handedhojny
organizedzorganizowany
outgoingotwarty, towarzyski, ust?puj?cy, wychodz?cy
patientchora, chory, cierpliwy, pacjent, pacjentka
politegrzeczny, uprzejmy
punctualpunktualny
quietcichy, spokojny
reliablegodny zaufania, niezawodny, odpowiedzialny, rzetelny
reservedpe?en rezerwy, pow?ciagliwy, skryty, zaj?ty, zarezerwowany, zastrze?ony
responsibleodpowiedzialny
rudebezceremonialny, chamski, GINGER /RED, grubia?ski, niegrzeczny, nieprzyjemny, nieuprzejmy, prosty, prymitywny, prymitywny, przykry, surowy
secretiveskryty, tajemniczy
self-centredegocentryczny
self-confidentpewny siebie
selfishegoistyczny, samolubny
sensibleracjonalny, rozs?dny, rozwa?ny, sensowny, ?wiadomy (czego?)
sensitiveczu?y, delikatny, dra?liwy, osoba podatna, osoba o zdolno?ciach parapsychicznych, osoba wra?liwa, wra?liwy, zdolny do szybkiej reakcji (o rynku)
shyciska?, cisn??, maj?cy trudno?ci z rozmna?aniem si?, nie?mia?y, nieufny, ostro?ny, p?ochliwy, p?oszy? si?, sp?oszenie si?, sp?oszy? si?, wstydliwy
sociabletowarzyski
spoiltrozpieszczony, zepsuty
stubbornnieugi?ty, niezachwiany, oporny, trwa?y, uparty, uporczywy
talkativegadatliwy
tidyczysty, porz?dny, schludny, uporz?dkowany
unfriendlynieprzyjazny
unimaginative"nietwórczy"
unkindniemi?y, nieuprzejmy
unorganizedniezorganizowany
unreliablenieodpowiedzialny
unselfishaltruistyczny, bezinteresowny
untidynieczysty, nieporz?dny, zaba?aganionyKomentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: