logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Portugal seeks help

ID: 2061
Nazwa grupy: Portugal seeks help
Kategoria: Tematyczne
Stworzona przez: aniad
Data utworzenia: 2011-05-04
Data ostatniej zmiany: 2011-05-04 23:22:35
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 52
Opis: s?ownictwo z artyku?u:
http://www.economist.com/node/18530601?story_id=18530601

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
austeritypolityka oszcz?dno?ci, prostota, surowo??, trud
bailoutdofinansowanie, subwencja
bickerk?óci? si?, sprzecza? si?, sprzeczka
bondobligacja, wi??, zobowi?zanie
bulletkula, nabój, pocisk
competitivenesskonkurencyjno??, rywalizacja, zdolno?? konkurencji
current accountrachunek bie??cy
debtd?ug, grzech, przewinienie, zobowi?zanie
delaykorek, odwleka?, opó?nia?, opó?nienie, wstrzymywa?, zator, zatrzyma?, zatrzymywa?, zatrzymywa?, zwleka?
demise?mier?, upadek, zgon
emergeobjawia? si?, objawi? si?, pojawia? si?, pojawi? si?, powstawa?, rozwija? si?, wychodzi? na jaw, wyj?? na jaw, wy?ania? si?, wy?oni? si?, wynurza? si?, wynurzy? si?
fall from gracepopa?? w nie?ask?, utraci? stan ?aski (u?wi?caj?cej), utraci? wzgl?dy
fiscalfiskalny, podatkowy
forcejednostka, oddzia?, si?a, zmusi?
gaugegrubo??, kaliber, liczy?, mierzy?, ocenia?, przekrój
graveczy?ci? i smo?owa? (dno statku), donios?y, grób, mogi?a, niski, powa?ny, ry?, rze?bi?, z akcentem niskim
gyratekr?ci? si?, obraca? si?, wirowa?
hesitationniepewno??, wahanie
householddomownicy, domowy, gospodarstwo domowe, powszechnie znany, rodzina
hurdlebiec przez p?otki, pokona?, przeszkoda, startowa? w wy?cigach z przeszkodami, upora? si?
interimdora?ny, okres przej?ciowy, przej?ciowy, tymczasem, tymczasowy, w mi?dzyczasie
lanealejka, dró?ka, pas ruchu, tor, uliczka
loankredyt, po?ycza?, po?yczka, po?yczy?, wypo?ycza?, wypo?yczy?
merger(po??czenie si?), fuzja
minoritymniejszo??
mortgaged?ug hipoteczny, kredyt hipoteczny
narrowogranicza?, ograniczony, w?ski, znikomy
nonethelessjednak?e, mimo to, niemniej jednak, pomimo tego, pomimo to
outgoingotwarty, towarzyski, ust?puj?cy, wychodz?cy
packagekreowa? wizerunek publiczny, lansowa?, paczka, pakowa?, pakunek, zestaw
persistentci?g?y, nieustaj?cy, nieustanny, wytrwa?y
precipitategwa?townie opadaj?cy, nagle spa??, straci?, wybitnie przyspieszy?
pronele??cy na brzuchu, le??cy z twarz? do ziemi, pochylony, pochy?y, podatny, rozpostarty, sk?onny
propertymienie, w?asno??, w?a?ciwo??
refugemiejsce bezpieczne, schronienie, sza?as, ucieczka
reliefodsiecz, p?askorze?ba, ulga, zado??uczynienie, zapomoga, zmiana
require(za)?yczy?; wymaga?; (be ~d to) by? proszonym o ...; ??da si?, domaga? si?, Either Gerunds OR Nouns + Infinitives, potrzebowa?, potrzebowa?, wymaga?, ??da?, ?yczy? sobie
rescueocali?, operacja ratunkowa, przyj?? z pomoc?, ratowa?, ratunek
rotbzdura, gni?, nonsens, zbutwie?, zgni?, zgnilizna
runawaydziecinnie ?atwy, nie do opanowania, uciekinier
seekpolowa? na co?, poszuka?, poszukiwa?, stara? si?, szuka?, szuka?, ubiega? si? o, zabiega? o
singrzech, grzeszy?, sinus [mat], zgrzeszy?
sourcierpki, kwa?nie?, kwa?ny, popsu? si?, psu? si? (o stosunkach), zatru?, zgorzknia?y
sovereignsuwerenny
stickbicie, ch?osta, kij, podpiera? (tyczk?) (ro?lin?), pozostawa? wiernym, przykleja?, wbija?
trembledr?e?, dr?enie, trz??? si?, zadr?e?
trigger?adunek j?drowy, poci?gn?? za spust, wywo?ywa?, wyzwala?
vulnerablebezbronny, bezradny, nara?ony na niebezpiecze?stwo, trudny do obrony
weaknessos?abienie, s?abo??
wobblychwiej?cy si?, dosta? sza?u, dygota?, rozchwiany, trz?s?cy si?
wreckdewastowa?, katastrofa, niszczy?, rujnowa?, wrak
yielddochód, dostarcza?, oddawa?, produkcja, wytwarza?, zysk, ?niwoKomentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: