logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa beginner 11

ID: 21
Nazwa grupy: beginner 11
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: alex
Data utworzenia: 2003-12-29
Data ostatniej zmiany: 2005-03-10 00:00:00
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 48
Opis: Lista s?ów dla pocz?tkuj?cych.

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
agotemu, wstecz
amongmi?dzy, pomi?dzy, po?ród, w gronie, w?ród
bestnajlepszy
betterlepszy, podnie??, podnosi?, poprawa?, poprawi?
bringprzynie??, przynosi?, wnie??, wnosi?
checkkontrola, sprawdza?, sprawdzi?
distantblady, ch?odny, daleki, lu?ny, nieobecny, nieprzytomny, nik?y, oddalony, odleg?y
drynieciekawy, nudny, suchy, suszy?, wypowiedziany z powa?n? min?, wytrawny
duringpodczas, w czasie, w trakcie
earlydawny, niezw?oczny, pierwszy, poranny, przed czasem, przedwczesny, ranny, rych?y, szybki, wczesny, wcze?nie, wcze?niejszy, za wcze?nie, zbyt wczesny, zbyt wcze?nie
eastna wschód, wschodni, wschód
equateby? to?samym, porówna?, porównywa?, postawi? znak równo?ci, przyrówna?, przyrównywa?, stawia? znak równo?ci, uto?samia?, uto?sami?, wyrówna?, zrówna?
fastpost, po?ci?, szybki, szybko, umocowany
fillnape?ni?, obsadza?, obsadzi?, plombowa?, realizowa?, spe?nia?, spe?ni?, wype?ni?, zala?, zalewa?, zape?nia?, zape?ni?, zaplombowa?, zaspokaja?, zaspokoi?, zrealizowa?
fivepi??
gamegra, gra? o pieni?dze, kulawy, okaleczony (o ko?czynie), uprawia? hazard
groundgleba, grunt, II i III forma grind, mielony, plac, podk?ad, powierzchnia ziemi, przyziemny, ziemia
heatciep?o, ferwor, gor?co, grza?, grzanie, ogrza?, ogrzewa?, ogrzewanie, podgrza?, podgrzewa?, skwar, upa?, zagrza?, zagrzewa?
holdby? aktualnym, kontrola, luk towarowy, ?adownia, mie?, mie?ci?, odby?, odbywa?, odprawia?, odprawi?, podtrzymywa?, pomie?ci?, posiada?, przechowa?, przechowywa?, przeprowadza?, przeprowadzi?, przyciska?, przycisn??, trwa?, trzyma?, u?cisk, utrzymywa? si?, wyda?, wydawa?, wyzna?, wyznawa?, zatrzyma?, zatrzymywa?, zawiera?
hotgor?co, gor?cy, napalony, ostry, pikantny, podkr?ca?, podniecony, podrasowywa?, rozkr?ca? si?
hourgodzina
hundredsetka, sto, stówa
interestinteresuj?ce, odsetki, oprocentowanie, udzia?, zainteresowanie, zysk
languagej?zyk
laughroze?mia? si?, ?mia? si?, ?miech, za?mia? si?
lessmniej
listenpos?ucha?, s?ucha?
misschybia?, chybi?, krztusi? si?, min??, nie dos?ysze?, nie pobi?, nie rozumie?, nie zauwa?a?, nie zauwa?y?, nie zd??a?, nie zd??y?, nie zrozumie?, niecelny strza?, opuszcza?, opu?ci?, panna, przegapia?, przegapi?, przegapi?, przepu?ci? przepuszcza?, pud?o, rozmija? si?, spó?nia? si?, spó?ni? si?, spud?owa?, straci?, t?skni?, traci?, uchodzi?, uj??, unika?, unikn??, zat?skni?
morningdzie? dobry, pocz?tek, poranek, poranny, przepo?udnie, ranek, ranny, rano, ?wit, zaranie
paintfarba, malowa?
reachdociera?, dociera? do, dojecha?, dosi?gn??, dotrze? na, granice, osi?gn??+, przybywa?, si?ga?, si?gn??, zasi?g
rememberGerunds OR Infinitives (Different Meaning), pami?ta?, zapami?ta?
shapeforma, kondycja, kszta?t
sing?piewa?
sixsze??
snowbajerowa?, bia?y proszek, czarowa?, hera, kokaina, namówi?, o?nie?y?, pada ?nieg, pianka (owocowa), ?nieg, ?nie?enie, ?nie?y?, zbajerowa?
stepkroczy?, krok, nast?pi? na, robi? krok, schodek, st?pa?, stopie?
tablek?a?? na stole, odk?ada?, odk?ada? rozpatrzenie, od?o?y?, p?askowy?, przedk?ada?, przedstawia?, stolik, stó?, tabela, tablica, tabliczka, zg?asza?, zg?osi?
the be-all and end-allesencja, najwa?niejsza cz???, p?pek, podstawa, wszystko
thousandtysi?c
tirem?czy?, m?czy? si?, mie? do??, nu?y?, opona, zm?czenie, zm?czy? si?, znudzi? si?
traveljecha? szybko, je?dzi?, podró?, podró?owa?, porusza? si?, przeby?, przejecha?, przesuwa? si?, zasuwa?
trueprawda, prawdziwy, wierny
verbczasownik
westna zachód, w kierunku zachodnim, zachodni, zachód
wondercud, cudowny, dziwi? si?, zachwyca? si?, zadziwienie, zastanawia?, zastanawia? si?, zdumienie
yestakKomentarze


beginner 11

2009-12-10 17:49:10 jaaaaaaaaa


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: