logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa beginner 18

ID: 28
Nazwa grupy: beginner 18
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: alex
Data utworzenia: 2003-12-30
Data ostatniej zmiany: 2005-12-08 16:12:31
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 51
Opis: Lista s?ów dla pocz?tkuj?cych.

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
allowEither Gerunds OR Nouns + Infinitives, pozwala?, pozwala?, pozwoli?, tolerowa?, wpuszcza?, wpu?ci?, zezwala, zezwoli?
batby? "przy kiju", kij (baseball), mrugni?cie, nietoperz, odbi?, odbija?, popijawa, tempo, uderzy?, zdzieli?
belldzwon, dzwonek, rycze?, ryk, uk?ada? si? w kszta?t dzwonu, wy?, wywija? brzegi, zaopatrywa? w dzwon, zaopatrywa? w dzwonek
chiefg?ówny, szef, wódz
clockdostrzec, dostrzega?, mierzy? czas, mierzy? pr?dko??, obserwowa?, pokona? dystans w czasie, przestawia? licznik, przestawi? licznik, zegar
colonykolonia, osada
compareby? porównywalnym, da? si? porówna?, dawa? si? porówna?, porówna?, porównywa?, przyrówna?, przyrównywa?
continueci?gn?? si?, i?? dalej, jecha? dalej, kontynuowa?, odracza?, pozostawa? (na jakim? stanowisku), trwa?, utrzyma? si?, utrzymywa? si?, wznawia?, wznowi?, zosta? wznowionym
cornkukurydza, odcisk, zbo?e
createkreowa?, nada? godno??, nada? stanowisko, nada? tytu?, powodowa?, robi? awantur?, robi? ha?as, stwarza?, tworzy?, wywo?ywa?
crowdnaciska? na, napiera?, naprze?, osacza?, osaczy?, paczka, prze?adowa?, prze?adowywa?, publiczno??, spycha?, st?oczy? si?, t?oczy? si?, t?um, wiara, widownia, wt?acza?, wt?oczy?, zagraca?, zagraci?, zastawia?, zastawi?, zepchn??
currentaktualny, bie??cy, nurt, pr?d
deadapatyczny, bardzo, ca?kowicie, g?uchy, martwy, nieprocentuj?cy, nie?ywy, sko?czony, ?ni?ty, uschni?ty, wyczerpany, wyczerpany, wymar?y, zapomniany, zarchiwizowany, zarchiwizowany, zdech?y, zdech?y, zdr?twia?y, zmar?y, zmartwia?y, zupe?nie, zwi?d?y
dependzale?e?
desertdezerterowa?, opuszcza?, opuszcza? szeregi partii, opu?ci?, opu?ci? szeregi partii, porzuca?, porzuci?, pustynia, pustynny, zdezerterowa?
dollardolar
enterdostawa? si? do, przekracza? granic?, przekroczy? granic?, rozpocz?? nauk?, rozpoczyna? nauk?, wchodzi?, wchodzi?, wej??, wkracza?, wkroczy?, wp?yn??, wst?pi?
famouss?awny, s?ynny, znany
fearba? si?, l?k, obawa, obawia? si?, przestraszy?, strach
freshbezczelny, orze?wiaj?cy, ?wie?y
guessdomy?la? si?, odgadywa?, zgadywa?, zgadywanka
gunbro? palna, ci??ko postrzeli?, dzia?o, karabin, pistolet, polowa? z broni?, strzelba, uzbrojony bandyta, zastrzeli?
hurry?pieszy? si?
liftdawa? si? podnie??, podnie??, podnosi? si?, przym, przymyka?, ?ci?gn??, winda, wyci?g narciarski, zapuszkowa?, zer?n??, zwali?, zwija?, zwin??
majordur, g?ówny, g?ówny kierunek studiów, gruntowny, major, olbrzymi, pe?noletni, pe?noletnia, powa?ny, przedmiot kierunkowy, student, studentka, studiowa?, tonacja durowa, wa?niejszy, wa?ny, znaczny
meatmi?so, posi?ek, po?ywienie
mineeksploatowa?, eksploatowa? z?o?e, kopa?, kopalnia, mina, minowa?, moja, moje, mój, podkop (minowy), prowadzi? prace górnicze, wydoby?, wydobywa?, wyeksploatowa?, wysadza? w powietrze, wysadzi? w powietrze, zaminowa?, zaminowywa?, z?o?e
necessarykonieczno??, konieczny, potrzeba, potrzebny
neighborbli?ni, pa?stwo s?siednie, s?siad, s?siadka, s?siadowa?
planetplaneta
poempoemat, wiersz
printdrukowa?, odbitka, odcisk
ratherca?kiem, dosy?, do??, raczej, troch?
roseII forma rise, ró?a, ró?owy, wino ró?owe, zaró?owi?
rubpociera?, przeciera?, przetrze?, trze?, zaciera?, zatrze?
searchposzukiwania, poszukiwanie, przeszuka?, przeszukiwa?, szuka?
sendwys?a?, wysy?a?
sharpbaczny, bardzo cienka ig?a, bystry, czujny, elegancki, gra? powy?ej tonacji, gwa?townie, gwa?towny, krzy?yk, nag?y, nuta z krzy?ykiem, o pó? tonu za wysoki, ostro, ostry, ostrze, oszust, oszustka, plewki, podwy?sza? o pó? tonu, powy?ej tonacji, przeszywaj?cy, punktualnie, szybki, ?piewa? powy?ej tonacji, wyra?ny
sightcelowa?, dostrzec, dostrzega?, obserwowa?, spostrzec, spostrzega?, ustawia? celownik, ustawi? celownik, widok, widzenie, wycelowa?, wzrok, zaobserwowa?
spotdostrzec, dostrzega?, krosta, miejsce, miejscowo??, plama, podchwyci?, pryszcz, punkt, rozpozna?, spostrzec, wykry?, wykrywa?, zauwa?y?
streamdzieli? na grupy, grupa, klasa, la? si?, nurt, ocieka?, p?yn??, podzieli? na grupy, potok, powiewa?, poziom, pr?d, rozwiewa? si?, rzeczka, sp?ywa?, strumie?, strumyk
stringci?ciwa, nawleka?, przeci?ga?, rozci?ga?, struna, sznurek, wi?za?
suitgarnitur, kolory w kartach, marynarka kobieca, pasowa?
thinbez wyrazu, blady, chudy, cienki, cienko, kiepski, nieprzekonuj?cy, przerywa?, przerzedza?, rozcie?cza?, rozrzedza?, rzadki, szczup?y
tiekrawat, przywi?za?, przywi?zywa?, remisowa?, wi?za?, wi?zy, zawi?za?, zremisowa?
triangletrójk?t
tubemetro, rura, tuba
washmy?, my? si?
wingb?otnik, skrzyd?o
yellowboja?liwy, l?kliwy, po?ó?kn??, strachliwy, tchórzliwy, z?ó?kn??, ?ó??, ?ó?kn??, ?ó?tyKomentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: