logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Callan-Stage10

ID: 3245
Nazwa grupy: Callan-Stage10
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: b_kier
Data utworzenia: 2015-05-05
Data ostatniej zmiany: 2015-05-20 05:54:10
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 231
Opis:

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
admiraladmira?
admirationpodziw
ah wellno tak
alikepodobni 1
allowanceprzydzia?, zasi?ek
aloudg?o?no, na g?os
altogetherca?kiem, razem, zupe?nie
approachnadej?cie, zbli?y? si?
approvalaprobata
ashamedzawstydzony
associatepartner
badlykiepsko, ?le
baggagebaga?, US
beambelka, wi?zka ?wiat?a
beatbi?, pobi?
beat-beat-beatenparadigme of beat
beforehandprzedtem, uprzednio
begb?aga?, ?ebra?
beyondpoza, za
bitII forma bite
bit (n)kawa?ek, odrobina
biteugry??
bittenIII forma bite
by birthz urodzenia
by heartna pami??
by the handza r?k?
calaisCalais
cameraaparat fotograficzny
campobóz
capberet, czapka
capepeleryna, przyl?dek
ceremonyceremonia
channelkana?
cheerdodawa? otuchy, skandowa?
cheer upg?owa do góry
cheersokrzyki
chiefg?ówny, wódz
chieflyg?ównie, przede wszystkim
clothmateria?, sukno
clotheodziewa?, ubiera?
clothingbielizna, odzie?
coarsegruby, ordynarny, szorstki
come onnadej??, zbli?a? si?
comradetowarzysz
concertkoncert, koncertowa?
confidencezaufanie
contact (v)kontaktowa? si?
contagiouszaka?ny, zara?liwy
coursekurs
cultivateudoskonala?, uprawia?
cultivatedkulturalny
currentpr?d
curvezakrzywienie
definitiondefinicja, okre?lenie
directbezpo?redni
directlybezpo?rednio
disappointrozczarowa?, zawie?? (kogo?)
disappointmentrozczarowanie, zawód
diseasechoroba
dishonestnieuczciwy
do one's bestrobi? wszystko co mo?na
dotkropka
doverDover
dragci?gn??, wlec
dressmakerkrawcowa kobieta
earnestpowa?ny, sumienny
emperorcesarz, imperator
English ChannelKana? La Manche
exceptionallywyj?tkowo
exclaimwykrzykn??, zawo?a?
expectationoczekiwanie
fall behindoci?ga? si?, zostawa? w tyle
fall to piecesrozpa?? si? na kawa?ki
fantasticfantastyczny
fellowcz?onek, facet, kolega
fellow-workerwspó?pracownik
fevergor?czka
figurativeprzeno?ny
finerafinowany
fire!ognia!
firmmocny
flashb?ysk, b?yska?
fleshcia?o
forgiveprzebacza?
forgivenessprzebaczenie
generalogólny, powszechny
graduateabsolwent, uko?czy? studia wy?sze
happeningwydarzenie
headmistressdyrektorka szko?y
hip hip hurrayhip hip hura
hirewynaj??
hollowpusty, zapadni?ty
hornklakson, róg
hugeogromny, wielki
I beg your pardonprzepraszam bardzo
in confidencew zaufaniu
in secretw sekrecie
influenzaepidemia, grypa
internationalmi?dzynarodowy
It is time to go homejest czas i?? do domu
It is time we went homejest czas aby?my poszli do domu
jetodrzutowiec
joke?art
juicesok
keep a secretdotrzyma? tajemnicy
kilokilo
kilogramkilogram
lightningb?yskawica, piorun
like each otherpodobni 3
lonelinesssamotno??
lonelysamotny
loudg?o?ny
luggagebaga?
mainlandkontynent
make allowancebra? w rachub?, uwzgl?dnia?
make the best ofzrobi? z czego? jak najlepszy u?ytek
make the most ofmaksymalnie wykorzysta?, maksymalnie wykorzystywa?, najkorzystniej spo?ytkowa?
malariamalaria
mean to saychcie? powiedzie?
measurementpomiar, rozmiar, wymiar
messagewiadomo??
messengerpos?aniec
misbehaviourz?e zachowanie
misjudge?le os?dzi?
nationalitynarodowo??
nestgniazdo
nonsensenonsens
noonpo?udnie
off coursez kursu
old-fashionedstaro?wiecki
on an international scalena mi?dzynarodow? skal?
once morejeszcze raz
oralustny
out of turnpoza kolejk?
overheadnad g?ow?
packagepaczka, pakunek
packetpaczka ma?a
pardonprzepraszam, wybaczy?
pass (time)up?yn??
poetrypoezja
printodcisk
projectorprojektor
queuekolejka, sta? w kolejce
railway-trackszyny kolejowe
rakegrabie
rankranga
rarekrwisty, rzadki
rawnierafinowany (o cukrze), surowy
raypromie?
refineoczyszcza?, rafinowa?
refinedoczyszczony, rafinowany
reportraport, ?wiadectwo, wezwa?
reporterreporter
representreprezentowa?
roommiejsce, pokój
rotzgni?
rottenzepsuty, zgni?y
rubbishbzdury
runbiega?
run short ofko?czy? si?, wyczerpa? si?
running-trackbie?nia
saddlesiod?o
sadlysmutno
sadnesssmutek
samplepróbka
saucesos
school-fellowkolega szkolny
screenekran
secretsekret
self-confidencepewno?? siebie
setkomplet, zestaw
shadecie?, odcie?, os?oni? od s?o?ca
shadowcie?, rzuca? cie?
shamewstyd
shamefulhaniebny, skandaliczny
sharpnag?y, ostry, szybki
sheetprze?cierad?o
shockszok
skillumiej?tno??, wprawa, zr?czno??
skilledwykwalifikowany
smartelegancki
societystowarzyszenie
softmi?kki
solidmasywny, sta?y
solutionrozwi?zanie
sortgatunek, rodzaj
step out of turnwej?? poza kolejk?
straitscie?nina
stringsznurek
struggleusi?owa?, walczy?
sunkenzapadni?ty, zatopiony
superiorpierwszorz?dny, wy?szy
symbolizesymbolizowa?
tailorkrawiec
tailoresskrawcowa
take a photographzrobi? zdj?cie
take advantage ofskorzysta? z
take the namebierze nazw?
telephone exchangecentrala telefoniczna
telephoningtelefonuj?c
tentnamiot
the lotwszystko
themich, im
theyone, oni
thundergrzmot
thunder rollgrzmot si? rozlega
thunderstormburza, burza z piorunami
to be in the habit ofmie? zwyczaj
track?lad
traffic lightssygnalizacja ?wietlna
treatobchodzi? si?, traktowa?
treat someoneobchodzi? si? z kim?
treatmentleczenie, sposób traktowania
tribeplemi?, szczep
turn out to beokaza? si?
turn tozwraca? si? do
turn uppodg?o?ni?, zjawi? si?
turn=changeobróci?, odwróci?
uncultivatedniekulturalny, nieuprawny
undergraduatestudent bez dyplomu
undoneniesko?czony, odwi?zany, otworzony
unprocessednieprzetworzony
unrefinedszorstki
vaindaremny, pró?ny
veilwelon, woalka
viaprzez, za po?rednictwem
well-dresseddobrze ubrany
wilddziki
winnerzwyci?zca
yellow fever?ó?ta febra
yieldugi?? si?, ust?powa?Komentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: