logo Logowanie
 
Słówko: XML

sid

  
Wymowa: S IH D

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

"The side of the box said 2 to 4 years, but we put it together in 51 days!""Na pudełku było napisane od dwóch do czterech lat, a my dałyśmy radę w 51 dni!"
"What weapon can be unethical?" "Biological weapons, insidious nerve gas - you know, things that don't make a bang. That takes most of the fun out of it.""Jaka broń może być nieetyczna?" "Broń biologiczna, gazy paraliżujące i takie, wiesz... wszystko, co nie wybucha. A huk to przecież połowa zabawy."
A few minutes passed and sure enough, the blonde came out of her house again, checked her mail box, stamped her foot and went back inside. Upłynęło kilka minut i jak można się było spodziewać, blondynka wyszła ze swojego domu ponownie, sprawdziła swoją skrzynkę pocztową, obróciła się na pięcie i wróciła do środka.
A woman was infatuated with a man who from an outsider's perspective did not treat her very well..
After cycling for the whole day, my backside was very sore.Po całodniowej jaździe na rowerze mój tyłek był bardzo obolały.
As the situation arises you can put the TV anywhere, over the mantelpiece, on a book case or even sitting on your dining room sideboard..
As their eyes became used to the dimness they could see a little way to either side in a sort of darkened green glimmer.Gdy oswoili oczy z półmrokiem, widzieli przed sobą i za sobą mały odcinek drogi w przyćmionym, zielonym świetle.
Besides being an artist, she also writes poetry.Jest artystką, a do tego pisze wiersze.
Besides waiting there’s nothing we can do.Prócz czekania nie możemy nic zrobić.
Besides, I already made you a promise.A poza tym złożyłem ci już obietnicę.
But a running form brushed them aside. Lecz biegnąca postać rozgarnęła ich na boki.
By the time crew members could reach the side and fire into the darkness, all trace of him had disappeared.Do czasu kiedy członkowie załogi zdołali dopaść burty i strzelić w ciemność, cały ślad po nim zaginął.
Considering you've only been studying for a year, you speak English very well.Zważywszy na to, że tylko od roku uczysz się angielskiego całkiem nieźle juz mówisz.
Do you think outside the box or do you implement proven methods?Myślisz nieszablonowo czy wdrażasz sprawdzone metody?
Dominik and Daniel were able to think outside the box and reach for the sky to find new solutions.Dominik i Daniel potrafili wyjść poza ramy i wzbić się w powietrze, szukając nowych rozwiązań.
Don't leave my side.Nie oddalaj się.
Don't lie to one another. Women have a very wicked side to them.Nie oklamujmy się nawzajem. Kobiety mają w sobie wiele złośliwości.
For over four years now, president Kaczyński has been junketing.Od ponad czterech lat prezydęnt Kaczyński urządzia sobie wycieczki na koszt podatnika.
Fuck the black-hatted Chassidim, strolling up and down 47th street in their dirty gabardine with their dandruff. Selling South African apartheid diamonds!.
Fuck the Upper East Side wives with their Hermés scarves and their fifty-dollar Balducci artichokes.Pieprzyć żony z górnego East Side z ich apaszkami od Hermésa i karczochami za 50$.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować