logo Logowanie
 
Słówko: XML

mention

  
Wymowa: M EH N SH AH N

Tłumaczenia

napomykać, wspominać, wspomnieć, wspomnienie, wymieniać, wymienić, wzmianka, wzmiankować

Zobacz również: advert


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik mention ma następujące znaczenia:

  1. honorable mention, mention - ( an official recognition of merit )
  2. citation, acknowledgment, credit, reference, quotation, mention - ( a short note recognizing a source of information or of a quoted passage )
  3. reference, mention - ( a remark that calls attention to something or someone )
Czasownik mention ma następujące znaczenia:
  1. note, observe, remark, mention - ( make mention of )
  2. cite, mention - ( commend )
  3. advert, bring up, cite, name, refer, mention - ( make reference to )
    wymieniać, wymienić


Przykłady

Don't mention it!Nie ma o czym mówić!
Don't mention politics, you know it always sets him off.Nie wspominaj o polityce, bo jak raz zacznie, nie wiadomo kiedy skończy.
He didn't mention money.Nie wspomniał o pieniądzach.
He has three cars, not to mention a yacht.Ma trzy samochody, nie wspominając o jachcie.
He neglected to mention the fact that we could lose money on the deal.Nie raczoł wspomnieć, że możemy stracić pieniądze na tym interesie.
He pricked up his ears when he heard his neme mentioned.Słuchał z uwagą, kiedy usłyszał jak wymieniono jego imię.
I forgot to mention: I'm 45, have zero debt of any kind, and have so far saved about $4000 to go towards my new business..
I hardly need to mention that the Japanese are world famous for their excellent quality goods.Nie muszę chyba nadmieniać, że Japończycy są w znani w świecie ze swych świetnych jakościowo towarów.
I hardly need to mention that many of the independent bookstores you'd visit on your tour are mostly gone now, too.Nie muszę chyba nadmieniać, że większość z niezależnych księgarni, do których poszedłbyś w czasie wycieczki w wiekszość także już zostało zamkniętych.
If I may be so bold, you still haven't mentioned why you're here..
Just mention my name.Powołaj się na mnie.
My life lately has been fairly normal with not a whole lot to mention..
Not to mention that it was cold enough to freeze the balls off a brass monkey now..
Please don't mention my name.Proszę, nie wymieniaj mojego nazwiska
She never mentions her work.Nigdy nie mówi o swojej pracy.
That’s a proposal not worthy of mention.O tej propozycji nie ma co nawet wspominać.
The book got a mention on the radio.O książce mówiono w radiu.
There was no mention of hostages.Nie było żadnej wzmianki o zakładnikach.
Which has been mentioned as having betided poor D.G..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway07
Mieszanka słówek 2
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować