logo Logowanie
 
Słówko: XML

myself

  
Wymowa: M AY S EH L F

Tłumaczenia

ja sam, osobi?cie, sam, si?


Grupy znaczeniowe


Przykłady

A friend of mine kept bugging me to read this book about ACoAs though, to see if maybe it left some deeper problems in me, and I definitely recognized myself in it..
An autonomous person has run away from god and from any law and says I am a law unto myself..
As I acquainted myself with her female anatomy, she told me her name that I immediately forgotKiedy zapoznawa?em si? z jej kobieca anatomi?, powiedzia?a mi swoje imi?, które natychmiast zapomnia?em.
As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
As winter ran its course, I found myself moving to drinking coffee and tea more often.Gdy nasta?a zima, zda?em sobie spraw?, ?e
At the time, I told myself that if I ever were in such a position again and had a forum from which to write, I would not be silent..
By an incredible coincidence I found myself sitting next to someone I hadn't seen for years..
By the time you read this I will have defenestrated myself.Zanim to przeczytasz, rzuc? si? z mostu.
Darn it! I'll have to do it all myself!.
Finally I was unafraid to show myself.W ko?cu nie ba?em pokazywa? si? publicznie.
For months I had been inserting myself into her life just enough to have her eating out of the palm of my hand..
Have I got time to glam myself up?.
I am capable of doing this by myself.Jestem w stanie zrobi? to samodzielnie.
I am under no illusions that I have many challenges ahead and my ability to 'pick myself up and dust myself down' will be key to future success..
I been down and out myself.Sam by?em go?y.
I began to hate myself, to feel ugly, unloved, bodily odoriferous - all the classic symptoms of the unfucked wife.Zacze?am siebie nienawidzie?, poczu?am, ?e jestem brzydka, nie kochana i wydzielam siln? wo? - by?y to wszystkie klasyczne objawy charakterystyczne dla nie wyjebanej ?ony.
I blush to think what a fool I made of myself.Wstyd mi, ?e zrobi?em z siebie takiego g?upca.
I braced myself for bad news.Przygotowa?em si? na z?e wie?ci.
I build myself around them to try to be at one.Buduj? siebie wokó? nich, próbuj?c osiagn?? jedno??.
I build myself around them to try to be at one.Buduj? swoje ?ycie wokó? nich, w poszukiwaniu jedno?ci.

Zdjęcia

DB Error: connect failed