logo Logowanie
 
Słówko: XML

thoroughly

  
Wymowa: TH ER OW L IY

Tłumaczenia

bardzo, ca?kiem, ca?kowicie, do mi?kko?ci, dog??bnie, dok?adnie, dotkliwie, gor?co, gruntownie, na wskro?, skrupulatnie, w pe?ni, zupe?nie

Zobacz również: throughly


Grupy znaczeniowe

Przysłówek thoroughly ma następujące znaczenia:

  1. exhaustively, thoroughly - ( in an exhaustive manner )
    gor?co
  2. soundly, good, thoroughly - ( in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly') )
    ca?kiem, dotkliwie, na wskro?


Przykłady

All the clothes at the sale had been thoroughly picked over and there was nothing nice left.Wszystkie ubrania na wysprzeda?y zosta?y gruntownie przebrane i nie zosta?o ju? nic ?adnego.
Before having her pussy plowed, she has her cunt thoroughly tongue fucked as she slobbers on me..
He thoroughly approved of what they were doing.Ca?kowicie popiera? to, co robili.
He's thoroughly anglicized.On si? ca?kowicie zanglizowa?.
I think you're going to see your lovely wife get thoroughly fucked tonight..
I thoroughly enjoyed it.Bardzo mi si? podoba?o.
I’m thoroughly acquainted with these facts.Fakty te s? mi dobrze znane.

Zdjęcia

DB Error: connect failed