logo Logowanie
 
Słówko: XML

trapp

  
Wymowa: T R AE P

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

He felt trapped in a marriage.Czu? si? w ma??e?stwie jak w wi?zieniu.
He trapped a nerve in his back.Co? mu uciska nerw w okolicy kr?gos?upa.
He trapped his finger in the door.Przytrzasn?? sobie palec drzwiami.
My foot is trapped between the bars.Noga uwi?z?a mi mi?dzy pr?tami.
Sabrina has miscast a spell, got herself trapped and needs to be unzapped!.
There's air trapped in the pipe.Rura jest zapowietrzona.
We set forth at daybreak, our packs strapped to our backs.Wyruszyli?my o brzasku, z plecakami na naszych plecach.

Zdjęcia

DB Error: connect failed