logo Logowanie
 
Słówko: XML

tu

  
Wymowa: T UW

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

'It isn't half hot' is quite a difficult expression for foreign students to understand..
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze się w historii jako najgorętszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
20th Century Fox recently cleaned up with the rerelease of the 'Star Wars'.20th Century Fox nabiło ostatnio kabzę na wznowieniu 'Gwiezdnych Wojen'.
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A dreadful misfortune has befallen the familyStraszne nieszczeście przytrafiło się rodzinie.
A few students have queried their marks..
A fish bone had stuck in his throat.Ość utkwiła mu w gardle.
A fishbone stuck in my throatOść utknęła mi w gardle
A fuckable female to me is a mature female, not prohibitted, not frigid and knows how to please both herself as well knowing how to please a man..
A key turned in the lock.Słychać było, jak klucz obraca się w zamku.
A nation that does not embrace innovation will soon be left behind in the 21st century economy.Naród, który nie skorzysta z innowacji wkrótce zostanie w tyle gospodarki XXI wieku.
A poll was conducted to gauge consumers' attitudes..
A secondary tumour has developed in the liver.Nowotwór przerzucił się na wątrobę.
A society afflicted by a deep cultural malaise.Społeczeństwo dotknięte głębokim zastojem w życiu kulturalnym.
A streak of racial hatred running through our cultural heritage.Wątek nienawiści rasowej przewijający się przez nasze dziedzictwo kulturowe.
A woman was infatuated with a man who from an outsider's perspective did not treat her very well..
A wonderful future beckons for him.Czeka go cudowna przyszłość.
actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
Actually, I don't feel like it.Właściwie nie mam na to ochoty.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować