logo Logowanie
 
Słówko: XML

wil

  
Wymowa: W IH L

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

"Betty, will you please bring the captain? "Betty, czy mogłabyś przyprowadzić kapitana?
'How much will your car fetch?' 'It should fetch about €900.''Ile dostaniesz za swój samochod?' - 'Powinienem za niego dostać około 900€.'
'Will you marry me?' He blurted."Czy za mnie wyjdziesz?" wyrzucił z siebie.
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze się w historii jako najgorętszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
2023 is still a long way off, so I am pleased that the Commissioner wishes to bring forward the date for legislation that will provide full information for consumers.Do roku 2023 wciąż jeszcze daleko, dlatego cieszę się, że pan komisarz chce przybliżyć datę przyjęcia przepisów, na mocy których konsumenci będą mieli dostęp do pełnych informacji.
A car like that will probably set you back about €12000.Samochód taki jak ten będzie cię chyba kosztował jakieś 12000 Euro.
A cup of tea will perk you up.Filiżanka herbaty dobrze ci zrobi.
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..
A holiday will buck her up.Urlop doda jej sił.
A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
A nation that does not embrace innovation will soon be left behind in the 21st century economy.Naród, który nie skorzysta z innowacji wkrótce zostanie w tyle gospodarki XXI wieku.
A new mother will appreciate gifts geared to her needs as well as the baby's.Młoda mama doceni prezenty dostosowanym do jej potrzeb jak i dzidziuś.
A prediction that inflation will fall.Prognoza spadku inflacji.
A simple apology will do. There's no need to make a meal of it!Wystarczy zwykłe przepraszam. Nie ma potrzeby robić z tego afery!
A week from now Titanic will have sunk a hundred years ago.Za tydzien od teraz minie sto lat jak Tytanik zatonął.
Accidents will happen!Wypadki chodzą po ludziach!
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
After this period, caretaking fees (€10 including taxes per day) will be billed to you.Po upływie tego terminu nabywca zostanie obciążony opłatą za postój (w wysokości 10 EUR brutto za dzień).
All milfs must be branded after use as this will help identification for later captors after the milf has been released into..
All these books will never pack into such a small box.Te wszystkie książki za nic nie zmieszczą się w tak małym pudle.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować