logo Logowanie
 
Słówko: XML

works

  
Wymowa: W ER K S

Tłumaczenia

fabryka, mechanizm

Zobacz również: work


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik works ma następujące znaczenia:

  1. deeds, works - ( performance of moral or religious acts )
  2. plant, industrial plant, works - ( buildings for carrying on industrial labor )
    fabryka
  3. workings, works - ( the internal mechanism of a device )
    mechanizm
  4. whole shebang, whole kit and caboodle, kit and caboodle, whole kit and boodle, kit and boodle, whole kit, whole caboodle, whole works, full treatment, works - ( everything available )


Przykłady

A number of forged works of art have been sold as genuine.Pewna liczba fałszywych dzieł sztuki została sprzedan jako oryginały.
At 11 am we shall have a guided tour of the Pottery works followed at noon by a buffet lunch..
Could you explain to me in words of one syllable how an electron microscope works?.
Few works have come down to us from that period.Do naszych czasów przetrwało niewiele dzieł z tego okresu.
For the most part, he works in his office.Na ogół pracuje w biurze.
His works have been relegated to oblivion.Jego prace poszły w zapomnienie.
I don't think he works in the shop on Saturdays, but you could stop by on the off-chance.Nie sądze, że pracuje w sklepie w soboty, ale możesz wstąpić na wszelki wypadek.
I recently met a guy who happened to have rooftop access in the building he works in and one night he took me up to the roof so we could take in the view..
In our formative years, we "learned" how the world works, what was possible and impossible, who we are and what our place is in this world of ours..
It's truly amazing that all the major works of antiquity have survived into our times..
She goes from one extreme to the other, and either works very hard or does absolutely nothing.Wpada z jednej skrajności w drugą i albo ciężko pracuje, albo kompletnie nic nie robi.
The Broadcasting Museum also offers Saturday workshops to acquaint children with the world of radio..
The fireworks lit up the whole sky.Fajerwerki oświetliły całe niebo.
The gallery has an excellent collection of Impressionist works by, among others, Manet and Renoir..
The snag is that I have long since forgotten how this command line works.Problem w tym już dawno zapomniałem jak ten wiersz poleceń działa.
There are 256 people on the books at the cement works..
Time will fuse its worth is both one of the year's most straight ahead head-caving and gloriously unclassifiable works.Lont czasu pokaże wartość obu tych drążących mózg odtajnionych dzieł tego roku.
Vanessa works out her huge hooters until she lactates uncontrollably!.
We stood by the river and watched the fireworks light up the night sky..
We'll be laughing all the way to the bank if this deal works out.Obłowimy się jeśli wyjdzie ten interes.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage06
Callan-lesson 92


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować