logo Logowanie
 
Słówko: XML

rat

  
Wymowa: R AE T

Tłumaczenia

donosić, kanalia, kapować, kapuś, łamistrajk, oszust, padalec, polować na szczury, szczur, zdradzić, zdrajca, zmienić front

Zobacz również: skunk


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik rat ma następujące znaczenia:

 1. rat - ( any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse )
 2. rat - ( a pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure )
 3. informer, betrayer, squealer, blabber, rat - ( one who reveals confidential information in return for money )
  kapuś, oszust, zdrajca
 4. rotter, dirty dog, skunk, stinker, stinkpot, bum, puke, crumb, lowlife, scum bag, so-and-so, git, rat - ( a person who is deemed to be despicable or contemptible )
  kanalia, padalec
 5. scab, strikebreaker, blackleg, rat - ( someone who works (or provides workers) during a strike )
  łamistrajk
Czasownik rat ma następujące znaczenia:
 1. denounce, tell on, betray, give away, grass, shit, shop, snitch, stag, rat - ( give away information about somebody )
  donosić, kapować
 2. rat - ( catch rats, especially with dogs )
  polować na szczury
 3. rat - ( give (hair) the appearance of being fuller by using a rat )
 4. scab, blackleg, rat - ( take the place of work of someone on strike )
 5. rat - ( employ scabs or strike breakers in )
 6. rat - ( desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage )
  zdradzić, zmienić front


Przykłady

'I think you'd better ask her.' ' I'd rather not..
Accurate statistics are hard to come by.Dokładn dane liczbowe są trudne do zdobycia.
Adult children of alcoholics behaviors can derail family life and cause heartache for generations..
An awkward alliance between the Catholic Church and Islam ruled three continents: Europe, Africa and Asia except China on the grounds of obscure theocratic laws..
Anglers always exaggerate when they talk about the size of the fish they catch.Wędkarze zawsze przesadzają, opowiadając o rozmiarach złapanych ryb.
As a sop to her pride we dedicated her a separate page with photos.Żeby połechtać jej dumę, zadedykowaliśmy jej osobną stronę ze zdjęciami.
As is the way with these gatherings, the declarations were largely drafted before the delegations arrived.Podobnie jak w przypadku tych spotkań deklaracje zostały w dużej mierze sprecyzowane przed przybyciem delegacji.
As soon as day breaks, the light is absorbed by the panels and they immediately start to generate electricity.Jak tylko wstanie dzień, światło dzienne jest wchłaniane przez panele i natychniast zaczynają wytwarzać elektryczność.
At any rate, her father had said he would disown her if she didn't come to her senses soon..
At the rate you're going you'll fail the exam.Jak tak dalej pójdzie, oblejesz egzamin.
At this rate we'll finish at no time.W tym tempie za chwilę skończymy.
At this rate we'll never be able to afford this car.W tym tempie nigdy nie uzbieramy na samochód.
Before 1982, smoking rates were falling among black high school seniors, but progress has since stalled..
Between 1900 and 1914, 3.1 million people migrated to the US from central Europe.Pomiedzy 1900 rokiem a 1914 rokiem, 3,1 miliona ludzi wyemigrowało z Europy środkowej do Stanów Zjednoczonych.
Black damsel gets her gloryhole and bum shagged in a double penetration gang-bang..
By reading the characteristic features of any man's castles in the air you can make a shrewd guess as to his underlying desires which are frustrated..
By the time you read this I will have defenestrated myself.Zanim to przeczytasz, rzucę się z mostu.
Can I hand over administrator control to another player?.
Demonstrators chanted anti-government slogans in the square..
Desperate diseases require desperate remedies.Dramatyczne sytuacje wymagają dramatycznych rozwiązań.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
animals
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować