logo Logowanie
 
Słówko: XML

resign

  
Wymowa: R AH Z AY N

Tłumaczenia

odejść z pracy, rezygnować, ustąpić z, ustępować z, zrezygnować z, zrzekać się

Zobacz również: withdraw


Grupy znaczeniowe

Czasownik resign ma następujące znaczenia:

  1. reconcile, submit, resign - ( accept as inevitable )
    zrezygnować z
  2. release, relinquish, free, give up, resign - ( part with a possession or right )
  3. vacate, renounce, give up, resign - ( leave (a job, post, post, or position) voluntarily )
    ustąpić z, ustępować z
  4. leave office, quit, step down, resign - ( give up or retire from a position )


Przykłady

As the company's financial problems worsened, several directors resigned.Kiedy poroblemy finansowe firmy nasiliły się, kilku członków zarządu ustąpiło.
He has been coerced into resigning.Zmuszono go do rezygnacji.
He has resigned and who can blame him?Zrezygnował i trudno mu to mieć za złe.
He vacillates between resigning and applying for promotion.Nie może się zdecydować, czy ma odejść z pracy, czy prosić o awans.
He was about to resign, but I managed to pull him back from the brink.Był gotów zrezygnować, ale w ostatniej chwili udało mi się odwieść go od tego.
He was forced to resign because of his poor health.Był zmuszony zwolnić sie z pracy z powidu złego stanu zdrowia.
He went as far as to resign.Posunął się aż do rezygnacji.
He's really set against my resigning.Jest zdecydowanie przeciwny mojej rezygnacji.
I had resigned myself to my fate and I was unwilling to seek further.Pogodziłem się ze swoim losem i nie miałem ochoty szukać dalej.
I put in a good word for you at the meeting last night, but I'm afraid you're going to be asked to resigne.Wstawiłem się za tobą na wieczornym spotkaniu, ale obawiam się, że zostaniesz poproszony o rezygnację..
I resigned from my job after I had won the pools.Zrezygnowałem z pracy po tym, jak wygrałem w totka.
I've come so close to getting myself killed so often in my life that I've kind of resigned myself to my fate..
If any more people resign, we'll be really up the creek.Jeśli jeszcze więcej ludzi zrezygnuje naprawdę będziemy w kropce.
In that situation resignation was the only course open to him..
Rumour has it that she's resigned.Podobno zrezygnowała.
She decided to resign from the party rather than submit herself to the new rules..
She handed in her resignation.Złożyła rezygnację.
She has intimated that she will resign if she loses the vote.Podała do wiadomości, że zrezygnuje jeśli straci prawo wyborcze.
She resigned in May, since when we've had no applicants.Zrezygnowała w maju, a od tego czasu nie mieliśmy żadnych chętnych.
So we can take it you've resigned?.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway07
Mieszanka słówek 3


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować