logo Logowanie
 
Słówko: XML

highlight

  
Wymowa: HH AY L AY T

Tłumaczenia

g?ówna atrakcja, jasne pasemko, najciekawszy fragment, najja?niejszy szczegó?, o?wietla?, o?wietli?, plama ?wiat?a, podkre?la?, podkre?li?, pod?wietla?, pod?wietli?, punkt kulminacyjny, robi? pasemka we (w?osach), rozja?nia?, rozja?ni?, uwydatnia?, uwydatni?, uwypukla?, zakre?la?, zakre?li?, zaznacza?, zaznacza? innym kolorem, zaznaczy?, zwraca? uwag? na, zwróci? uwag? na

Zobacz również: foreground


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik highlight ma następujące znaczenia:

  1. highlighting, highlight - ( an area of lightness in a picture )
    plama ?wiat?a, zakre?la?
  2. high spot, highlight - ( the most interesting or memorable part )
    najja?niejszy szczegó?, punkt kulminacyjny
Czasownik highlight ma następujące znaczenia:
  1. foreground, spotlight, play up, highlight - ( move into the foreground to make more visible or prominent )
    o?wietla?, o?wietli?, podkre?la?, podkre?li?, pod?wietla?, pod?wietli?, rozja?nia?, rozja?ni?, uwydatnia?, uwydatni?, uwypukla?, zakre?li?, zaznacza?, zaznacza? innym kolorem, zaznaczy?, zwraca? uwag? na, zwróci? uwag? na


Przykłady

The report highlighted the need for improved safety at football grounds.Raport podkre?li? potrzeb? poprawy bezpiecze?stwa na boiskach .
The spelling mistakes in the text had been highlighted in green..
We’re halfway through the summer, and rather than moan about it, we’ll celebrate by sharing a few highlights of the past weeks..
Your heroism may only serve to highlight his sense of having failedTwoje bohaterstwo mo?e tylko pos?u?y? do uwydatnienia jego poczucie kl?ski.

Zdjęcia

DB Error: connect failed