logo Logowanie
 
Słówko: XML

highlight

  
Wymowa: HH AY L AY T

Tłumaczenia

główna atrakcja, jasne pasemko, najciekawszy fragment, najjaśniejszy szczegół, oświetlać, oświetlić, plama światła, podkreślać, podkreślić, podświetlać, podświetlić, punkt kulminacyjny, robić pasemka we (włosach), rozjaśniać, rozjaśnić, uwydatniać, uwydatnić, uwypuklać, zakreślać, zakreślić, zaznaczać, zaznaczać innym kolorem, zaznaczyć, zwracać uwagę na, zwrócić uwagę na

Zobacz również: foreground


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik highlight ma następujące znaczenia:

  1. highlighting, highlight - ( an area of lightness in a picture )
    plama światła, zakreślać
  2. high spot, highlight - ( the most interesting or memorable part )
    najjaśniejszy szczegół, punkt kulminacyjny
Czasownik highlight ma następujące znaczenia:
  1. foreground, spotlight, play up, highlight - ( move into the foreground to make more visible or prominent )
    oświetlać, oświetlić, podkreślać, podkreślić, podświetlać, podświetlić, rozjaśniać, rozjaśnić, uwydatniać, uwydatnić, uwypuklać, zakreślić, zaznaczać, zaznaczać innym kolorem, zaznaczyć, zwracać uwagę na, zwrócić uwagę na


Przykłady

The report highlighted the need for improved safety at football grounds.Raport podkreślił potrzebę poprawy bezpieczeństwa na boiskach .
The spelling mistakes in the text had been highlighted in green..
We’re halfway through the summer, and rather than moan about it, we’ll celebrate by sharing a few highlights of the past weeks..
Your heroism may only serve to highlight his sense of having failedTwoje bohaterstwo może tylko posłużyć do uwydatnienia jego poczucie klęski.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Unit 1 tekstowe


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować