logo Logowanie
 
Słówko: XML

at least

  
Wymowa:

Tłumaczenia

chociaż, co najmniej, najmniej, przynajmniej, w każdym razie

Zobacz również: leastways


Grupy znaczeniowe

Przysłówek at least ma następujące znaczenia:

  1. at the least, at least - ( not less than )
    co najmniej, najmniej
  2. leastways, leastwise, at any rate, at least - ( if nothing else (`leastwise' is informal and `leastways' is colloquial) )
    chociaż, przynajmniej, w każdym razie


Przykłady

At least a year has passed since I last saw them.Co najmniej minoł rok odkąd widziałem ich ostatnio.
At least she didn't suffer.Przynajmniej nie cierpiała.
At least somebody has a practical mind.Przynajmniej jedna osoba potrafi myśleć praktycznie.
At least that's what he says.W każdym razie tak mówi.
At least that's what he says.W każdym razie tak twierdzi.
At least when I arrived at the torch-lit house on the rue du Four, squires let me in without blinking, as if I were a noble among others..
He's at least as qualified as she is.On ma co najmniej takie kwalifikacje jak ona.
He's gone to bed - at least I think so.Poszedł spać, przynajmniej tak mi się zdaje.
How long are you in Poland? At least two weeks, but it depends on my boss.Jak długo będziesz w Polsce? Przynajmniej dwa tygodnie, ale to zależy od mojego szefa.
I hope he'll catch on to the basics at least.Mam nadzieje, że on załapie chociaż podstawy.
I was planning to stay on at work for at least the next couple of years as I was fit and healthy enough to continue..
It tends to average out at a deposit of at least 20%..
It will cost at least $100..
My point is I think all religions have at least one messed up major figure of their faith..
Naturally, revealing this secret would shake the foundations of Western civilization or at least of the Catholic church..
She could at least have called!Mogła przynajmniej zadzwonić!
She's at least 40.Ona ma co najmniej 40 lat.
So I want to at least try before I resort to having to pay to get this done..
That way, I know that once it's finished I'll have taken in at least enough water to keep me hydrated..
The upside of the whole thing was that at least she was drinking her formula.Dobre w tym wszystkim było to, że przynajmniej pije swoją recepturę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować