logo Logowanie
 
Słówko: XML

speaker

  
Wymowa: S P IY K ER

Tłumaczenia

g?o?nik, kolumna (g?o?nikowa), marsza?ek, mówca, mówczyni, prelegent, prelegentka, przewodnicz?ca, przewodnicz?cy


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik speaker ma następujące znaczenia:

  1. loudspeaker, speaker unit, loudspeaker system, speaker system, speaker - ( electro-acoustic transducer that converts electrical signals into sounds loud enough to be heard at a distance )
    kolumna (g?o?nikowa)
  2. talker, utterer, verbalizer, verbaliser, speaker - ( someone who expresses in language )
    mówczyni, prelegent, prelegentka
  3. speaker - ( the presiding officer of a deliberative assembly )
    marsza?ek, przewodnicz?ca, przewodnicz?cy


Przykłady

I can see no conceivable reason for just putting down the name of a speaker if you cannot also put down what he says.Nie widzi? absolutnie ?adnej przyczyny, dla której mia?bym zapisa? imi? prelegata je?li nie takrze nie potrafi? zapisac tego co mówi.
I wouldn’t bargain on the speaker arriving early.Nie liczy?bym na to, ?e mówca zjawi si? wcze?nie.
The speaker dropped the subjects of lesser importance.Mówca pomin?? mniej wa?ne tematy.
The speaker had filled the hall.Mówca zgromadzi? pe?n? sal?.
The speaker sidestepped the question by saying that it would take him too long to answer it..
These speakers are fucked up..
This government's policies, said the speaker, have been tried and found wanting..

Zdjęcia

DB Error: connect failed