logo Logowanie
 
Słówko: XML

tab

  
Wymowa: T AE B

Tłumaczenia

dystyngcja, język u buta, pętla u wieszaka, przyszywać wieszak, rachunek, wieszak

Zobacz również: tablets


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik tab ma następujące znaczenia:

  1. pill, lozenge, tablet, tab - ( a dose of medicine in the form of a small pellet )
  2. tab - ( a short strip of material attached to or projecting from something in order to facilitate opening or identifying or handling it )
  3. tab key, tab - ( the key on an electric typewriter that causes a tabulation )
  4. yellow journalism, tabloid, tab - ( sensationalist journalism )
  5. check, chit, tab - ( the bill in a restaurant )
    rachunek


Przykłady

A period of political instability followed the civil war.Po wojnie domowej nastąpił okres politycznej niestabilności.
After I took the tablets the pain wore off.Po zażyciu tabletki ból minął.
All ages can testify enough how profitable that fable of Christe hath been to us and our companie.Patrzcie co bajka o Chrystusie dla nas zrobiła.
an inflatable mattressnadmuchiwany materac
Built in the 19th century, this grandiose palace is an ideal place for an unforgettable stay in Portugal's capital.Ten okazały pałac, wybudowany w XIX wieku, jest idealny miejsce na niezapomniany pobyt w stolicy Portugalii.
Can you carve while I serve the vegetables?.
Either one of the solutions is acceptable.Oba rozwiązania są do przyjęcia.
Food would appear on the table every day, as if by magic.W cudowny sposób, jedzienie pojawiłoby się na stole każdego dnia.
Fuck Naturel Rivera. I gave her my trust and she stabbed me in the back. Sold me up the river. Fucking bitch..
He coaxed the horse out of its stable.Wywabił konia ze stajni.
He established himself in the legal profession.Zdobył pozycję jako prawnik.
He flattened the map out on the table.Rozpostarł mapę na stole.
He had been suitably vague when people had asked him about his plans for the future tonight..
He leaned across the table for an ashtray.Sięgnął przez stół po popielniczkę.
He quickly established himself as the office clown.Szybko zyskał reputację biurowego dowcipnisia.
He whisked the breadcrumbs off the table with his napkin.Strzepnął serwetką okruchy ze stołu.
He's under the table.On jest pod stołem.
He's unpredictable.Nigdy nie wiadomo, czego się można po nim spodziewać.
His father established him in business.Ojciec pomógł mu założyć firmę.
However, the tables have now turned.Jednak, sytuacja się teraz odwróciła.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować