logo Logowanie
 
Słówko: XML

at home

  
Wymowa:

Tłumaczenia

w domu


Grupy znaczeniowe

Przysłówek at home ma następujące znaczenia:

  1. at home - ( on the home team's field )
Rzeczownik at home ma następujące znaczenia:
  1. at home - ( a reception held in your own home )


Przykłady

Given the weather, perhaps we should stay at home.Przy takiej pogodzie powinniśmy chyba zostać w domu.
He'll be worse off here than at home.Tutaj będzie mu gorzej niż w domu.
He's more at home with an electric drill than a sewing machine.Lepiej jest obeznany z elektryczną wiertarką niż z maszyną do szycia.
He's very naughty at home; as for his behaviour at school, it's even worse.Jest bardzo niegrzeczny w domu, a jeśli chodzi o jego zachowanie w szkole, to jest jeszcze gorzej.
He's wrong in leaving his children on their own at home.Nie powinien zostawiać dzieci samych w domu.
He's wrong to leave his children on their own at homeNie powinien zostawiać dzieci samych w domu.
I find it hard to work at home because there are so many distractions..
I have only missed one day of work so far, having been marooned at home during a long period of rain.Jak do tylko jeden dzień byłem nieobecny w pracy, tkwiąc w domu podczas długiej pory deszczowej.
I never leave my children unattended at home.Nigdy nie zostawiam moich dzieci w domu bez dozoru/bez opieki
I would as soon stay at home.Wolałbym raczej zostać w domu.
I’d just as soon stay at home.Wolałbym raczej zostać w domu.
I'm fed up kicking my heels at home while all my friends are out enjoying themselves.Mam dość czekać bez końca w domu podczas gdy wszyscy moji znajomi dobrze się bawia poza domem.
I'm fed up with staying at home all dayJestem znudzona siedzeniem w domu cały dzień
I'm going to take a week's holiday in May and spend it at home.Wezmę tygodniowy urlop w maju i spędzę go w domu.
I'm usually at home from 5 o'clock onwards..
If all else fails, we can always spend the holidays at home.Jeśli wszystko inne zawiedzie, zawsze możemy spędzi wakację w domu.
She fawns on him when he is at home and thinks about him when he is away at work..
She gave birth to her second child at home.Swoje drugie dziecko urodziła w domu.
She looks tired and also somewhat homely so I warm towards her.Wyglada na zmęczoną i takrze trochę skromny więc czuję do niej sympatię.
She popped round on the off chance of finding him at home.Wpadła w nadziei, że zastanie go w domu.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować