logo Logowanie
 
Słówko: XML

put on

  
Wymowa: P UH T AA N

Tłumaczenia

kłaść, kpić sobie z, nabierać, nabierać (charakteru wyglądu), nałożyć, nastawiać, nastawić, podpuszczać, położyć, przybierać, przybrać, przygotować, przygotowywać, udać, udawać, wkładać, włożyć, wystawiać, wystawić, zakładać, założyć

Zobacz również: don


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik put on ma następujące znaczenia:

 1. assumed, false, fictitious, fictive, pretended, sham, put on - ( adopted in order to deceive )
Czasownik put on ma następujące znaczenia:
 1. gain, put on - ( increase (one's body weight) )
  przybierać, przybrać, wkładać, włożyć
 2. wear, get into, don, assume, put on - ( put clothing on one's body )
  nałożyć, zakładać, założyć
 3. put on - ( add to something existing )
 4. put on - ( add to the odometer )
 5. gull, dupe, slang, befool, cod, fool, take in, put one over, put one across, put on - ( fool or hoax )
  kłaść, położyć, udać, udawać
 6. apply, put on - ( apply to a surface )
 7. mount, put on - ( prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance )
  przygotować, przygotowywać
 8. turn in, put on - ( carry out (performances) )
  wystawiać, wystawić
 9. put on - ( put on the stove or ready for cooking )
  nastawiać, nastawić


Przykłady

Danielle's gonna have it put on layaway, and then start saving up.Danielle zamierza wnieść na to przedpłatę, a potem zacząć oszczędzać.
Did she really hear the captain and the flight attendant telling her to put on her seatbelt?Czy rzeczywiście słyszała jak kapitan i stewardessa każą jej zapiąć pas?
He put on a foreign accent.Mówił z udawanym obcym akcentem.
I put on 4 kg.Przytyłem 4 kg.
I put on a few pounds.Przybyło mi kilka kilogramów.
I still don't relate to most adults although I've learned to put on a mask of normality and smile these days.Nie dogaduję się z większością dorosłych mimo, że nauczyłem się obecnie zakładać maskę normalności i uśmiechać się.
I was put on my mettle.Poddano mnie ciężkiej próbie.
I was put on the spot and a million things went through my head.Postawiono w niezręcznej sytuacji i milion spraw przeszło mi przez głowę.
I was shocked at the slant that was put on the evidence.Byłem wstrząśnięty, w jak tendencyjny sposób przedstawiono dowody.
I was so tired that I could hardly put one foot in front of the other..
Put on the whole armor of god, that ye may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Obleczcie pełną zbroję bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw siłom duchowym zła, na wyżynach niebieskich.
She put on a lot of weight.Mocno przybrała na wadze.
She put on a lot of weight.Mocno przytyła.
She put on a show of anger.Udawała, że się gniewa.
She put on over ten pounds in just 2 months..
There some whore was put on the table, and several men fucked her by turns..
They put on extra trains in the summer.Latem wprowadzono do rozkładu dodatkowe pociągi.
They really put on the dog in front of their guests.Oni naprawdę szpanują przed swoimi gośćmi.
This year's brutal winter has assaulted the region with everything from the usual wintry mix of snow and freezing rain (which transforms into a veritable witch's brew of soupy slush) to hail the size of quarters and frigid winds that cut through even the thickest layers one could put on..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować