logo Logowanie
 
Słówko: XML

accident

  
Wymowa: AE K S AH D AH N T

Tłumaczenia

akcydens, przypadek, traf, wypadek

Zobacz również: fortuity


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik accident ma następujące znaczenia:

  1. fortuity, chance event, accident - ( anything that happens by chance without an apparent cause )
    przypadek
  2. accident - ( a mishap )
    traf


Przykłady

A committee was set up to look into the causes of the accident.Powołano komisję, żeby zbadałć przyczyny wypadku.
Accidents will happen!Wypadki chodzą po ludziach!
After the accident he decided to put in a claim for compensation.Po wypadku postanowił wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.
After the accident they fished the car out of the canal.Po wyspadku, z kanały wyciągneli samochód.
He died in his sleep due to a cerebrovascular accident at the age of 43..
He had done it accidentally on purpose.Zrobił to niby niechcący.
He is rich by an accident of birth.Szczęśliwym dla niego trafem urodził się bogaty.
He should have reported the accident immediately.Powinien był bezzwłocznie zgłosić ten wypadek.
He’s solely responsible for causing this accident.Jest całkowicie odpowiedzialny za ten wypadek.
He's been in denial ever since the accident.Od wypadku odrzuca bolesną prawdę.
Her problems date back to the accident.Jej problemy zaczęły się od wypadku.
Her problems date from to the accident.Jej problemy zaczęły się od wypadku.
His face was a mess after the accident.Po wypadku miał strasznie pokiereszowaną twarz.
How did the accident come about?Jak doszło do wypadku?
I accidentally pushed the table and sent off all drinks flying.Niechcący popchnołem stoł i spowodowałem, że wszystkie szklanki i kieliszki znalazły się w powietrzu.
I blamed her for the accident.Obwiniałem ją za ten wypadek.
I had an accident with the teapot.Przytrafił mi się mały wypadek z dzbankiem do herbaty.
I had been so fixated on my thoughts that I accidentally bumped into someone much taller than myself.Byłem tak skupiony na swoich myślach, że przypadkiem wpadłem na kogoś o wiele wyższego ode mnie.
I hear she's back in circulation after her accident..
I hear she's out of circulation after her accident..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65
\'speak up\' 5
Adrian11zdrowie1cz


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować