logo Logowanie
 
Słówko: XML

weak

  
Wymowa: W IY K

Tłumaczenia

niezdecydowany, niezdecydowany, słaby, wątły

Zobacz również: ailing


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik weak ma następujące znaczenia:

  1. watery, washy, weak - ( overly diluted )
  2. forceless, unforceful, weak - ( lacking force )
  3. effeminate, weak - ( characterized by excessive softness or self-indulgence )
  4. fallible, frail, imperfect, weak - ( having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings )
  5. weak - ( lacking physical strength or vigor )
  6. powerless, weak - ( lacking power )
  7. weak - ( used of verbs having standard (or regular) inflection )
  8. decrepit, debile, feeble, infirm, sapless, weakly, weak - ( lacking physical strength or vitality )
  9. unaccented, light, weak - ( used of vowels or syllables )
  10. weak - ( having little physical or spiritual strength )


Przykłady

Don't weaken in your resolve.Nie daj się odwieść od swego postanowienia.
I finally weakened and let her go.Wreszcie zmiękłem i pozwoliłem jej pójść.
I go weak at the knees at the thought of it.Uginają się pode mną nogi na myśl o tym.
I have had a good innings but my old heart is very weak now..
Standing in front of the mirror she tweaked a strand of hair into place..
The first round of interviews only really serves to weed out the very weakest of applicants..
The pound has weakened against the dollar.Wartość funta spadła w porównaniu z dolarem.
The report homed in on the weaknesses in the management structure..
The spirit is willing but the flesh is weak.Duch jest ochoczy, ale ciało mdłe.
The working class on a world scale was immeasurably stronger than it had been at the beginning of the century, and the capitalist class was weaker..
You need to know how to tweak your computer as well as you know how to tweak your musical score..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
The structure of the world - matter.
The personality - character.
uczucia, emocje, zmysły


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować