logo Logowanie
 
Słówko: XML

wry

  
Wymowa: R AY

Tłumaczenia

ironiczny, krzywy, kwa?ny, skr?cony


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik wry ma następujące znaczenia:

  1. dry, ironic, ironical, wry - ( humorously sarcastic or mocking )
    ironiczny
  2. sardonic, wry - ( disdainfully or ironically humorous )
  3. wry - ( bent to one side )


Przykłady

Suddenly everything started to go awry.Nagle wszystko zacz??o si? komplikowa?.
The figures are awry.Liczby si? nie zgadzaj?.

Zdjęcia

DB Error: connect failed