logo Logowanie
 
Słówko: XML

disclosure

  
Wymowa:

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik disclosure ma następujące znaczenia:

  1. revelation, revealing, disclosure - ( the speech act of making something evident )


Przykłady

Following definitive disclosure, this trader continued to contest the appropriateness of the USA as analogue country claiming that the data provided by the USA producer would be difficult to verify because this company had ceased to produce in the USA, and therefore this data may not be reliable.Po przedstawieniu ostatecznych wniosków wymieniony przedsiębiorca handlowy nadal kwestionował odpowiedniość USA jako kraju analogicznego, twierdząc, że dane dostarczone przez producenta z USA będą trudne do sprawdzenia, ponieważ to przedsiębiorstwo zaprzestało produkcji w USA i w związku z tym dane mogą być niewiarygodne.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować