logo Logowanie
 
Słówko: XML

near

  
Wymowa: N IH R

Tłumaczenia

bliski, blisko, na krawędzi, niedaleki, niedaleko, obok, w pobliżu, zbliżać się, zbliżyć się

Zobacz również: nigh


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik near ma następujące znaczenia:

 1. close, near - ( not far distant in time or space or degree or circumstances )
 2. approximate, near - ( very close in resemblance )
 3. dear, good, near - ( with or in a close or intimate relationship )
 4. cheeseparing, close, penny-pinching, near - ( giving or spending with reluctance )
 5. near - ( closely resembling the genuine article )
 6. nigh, near - ( being on the left side )
Przysłówek near ma następujące znaczenia:
 1. about, just about, almost, most, all but, nearly, nigh, virtually, well-nigh, near - ( (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished )
 2. nigh, close, near - ( near in time or place or relationship )
Czasownik near ma następujące znaczenia:
 1. approach, come on, go up, draw near, draw close, come near, near - ( move towards )
  zbliżać się, zbliżyć się


Przykłady

A lot of people commute to London from nearby towns..
A new hospital is near the campus and a shopping mall is being built nearby..
A new restaurant has opened nearby.W pobliżu otwarto nową restaurację.
As the coach pulled away from the station, the tall buildings formed deep canyons and Indigo caught glimpses of an expanse of water nearby..
By 1931, the channel near Wheatland had downcut approximately 14 feet.Do 1931 roku, kanał blisko Wheatland uległ erozji w głąb około 14 stóp.
Have you nearly finished?Kończysz już?
He damn near killed me.O mało mnie nie zabił
He damn near ran me over.O mało mnie nie przejechał.
He had nearly brought her to the verge of orgasm as well.Niemal prawie doprowadził ją też do orgazmu.
He is not nearly ready.Jeszcze wcale nie jest gotowy.
He nearly laughed.O mało się nie roześmiał.
He outlived his wife by nearly twent yearsPrzeżył żonę prawie o dwadzieścia lat.
He's not anywhere near as bright as her.Daleko mu do jej inteligencji.
He's nowhere near as tall as his sister..
Her eyes nearly popped out of her head in suprise.Oczy prawie jej wyskoczyły z orbit ze zdziwienia.
I have the advantage of living near the sea.Mam to szczęście, że mieszkam nad morzem.
I nearly die of boredom.O mało nie konam z nudów.
I nearly drowned.O mało co się nie utopiłem.
I nearly fainted.O mało nie zemdlałam.
I nearly fell but I stopped myself.Byłbym upadł, ale jakoś złapałem równowagę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
New Headway Elementary - Unit 4
publiczna
powtorka
Wojtek7unit
Bartek Unit 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować