logo Logowanie
 
Słówko: XML

cow

  
Wymowa: K AW

Tłumaczenia

krowa, zastraszać, zastraszyć, zmusić groźbą

Zobacz również: overawe


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik cow ma następujące znaczenia:

  1. cow - ( mature female of mammals of which the male is called `bull' )
  2. moo-cow, cow - ( female of domestic cattle: "`moo-cow' is a child's term" )
  3. cow - ( a large unpleasant woman )
Czasownik cow ma następujące znaczenia:
  1. overawe, cow - ( subdue, restrain, or overcome by affecting with a feeling of awe )
    zastraszać, zastraszyć, zmusić groźbą


Przykłady

cowboy hatkapelusz kowbojski
He despised himself for being such a coward.Poardzał sobą za to, że jest takim tchórzem.
He's avoided beef like the plague since he learned about mad cow disease.On unika wołowiny jak zarazy, odkąd się dowiedział o chorobie szalonych krów.
I cowered in terror before him.Skuliłam się przed nim ze strachu.
I love pineapples! I could eat them till the cows come home.Uwielbiam ananasy! Mógłbym je jeść bez końca.
I scowl at the traffic roaring by.Gniewnie popatrzę na pobliski bardzo halasliwy ruch samochodowy.
I too am disappointed by the cowardliness shown by our local media regarding this story..
I was ashamed at the cowardice I showed in running away..
She is a virgin till the cows come home..
Stop cowering! I'm not going to hit you..
The above song was requested in its entirety, so please be prepared to wait until the cows come home for it to download!.
The cow yields well.Ta krowa daje dużo mleka.
The girls then resume fucking in cowgirl, and Julie takes cock up the pussy as she slides her butt plug in and out of her bum..
The trim lines molded into my cowl might have misled me into having one side a bit higher than the other..
There he sat, cowering against the wall, blubbering like a child..
These cows produce better milk.Te krowy dają lepsze mleko.
We could argue about whether they should be till the cows come home..
You can titter behind my back but know this you with the scowl on your back..
You've been waiting till the cows come home.Czekasz w nieskończoność.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
animals
beginner 13


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować