logo Logowanie
 
Słówko: XML

speak English

  
Wymowa:

Tłumaczenia

mówi? po angielsku, mówi? po angielsku


Grupy znaczeniowe


Przykłady

Considering you've only been studying for a year, you speak English very well.Zwa?ywszy na to, ?e tylko od roku uczysz si? angielskiego ca?kiem nie?le juz mówisz.
I speak English, but tend to lapse into Afrikaans when the action becomes too exciting..
Though she spent over ten years in England, she was not able to speak English fluently.Mimo i? sp?dzi?a ponad dzisi?? lat w Anglii, nie potrafi p?ynnie mówi? po angielsku.

Zdjęcia

DB Error: connect failed