logo Logowanie
 
Słówko: XML

live

  
Wymowa: L AY V

Tłumaczenia

mieszkać, na żywo, zamieszkiwać, żyć

Zobacz również: inhabit


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik live ma następujące znaczenia:

 1. alive, live - ( capable of erupting )
 2. live - ( having life )
 3. live - ( showing characteristics of life )
 4. hot, live - ( charged or energized with electricity )
 5. live - ( of current relevance )
 6. live - ( in current use or ready for use )
 7. live - ( abounding with life and energy )
 8. bouncy, lively, resilient, springy, whippy, live - ( rebounds readily )
 9. unrecorded, live - ( actually being performed at the time of hearing or viewing )
  na żywo
 10. live - ( charged with an explosive )
 11. live - ( highly reverberant )
Przysłówek live ma następujące znaczenia:
 1. live - ( not recorded )
Czasownik live ma następujące znaczenia:
 1. know, experience, live - ( have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations )
 2. be, live - ( have life, be alive )
 3. live - ( lead a certain kind of life )
 4. live - ( pursue a positive and satisfying existence )
 5. exist, survive, subsist, live - ( support oneself )
 6. survive, last, live on, go, endure, hold up, hold out, live - ( continue to live )
 7. dwell, shack, reside, inhabit, people, populate, domicile, domiciliate, live - ( make one's home or live in )
  zamieszkiwać


Przykłady

A cunting Emo being skinned alive....
A secondary tumour has developed in the liver.Nowotwór przerzucił się na wątrobę.
After twenty years in the same job, my uncle has decided to pull up stakes and go to live in Australia.Po dwudziestu latach w tej samej pracy mój wujek postanowił, że spakuje manatki i zamieszka w Australii.
Alice doesn't live here anymoreAlice już tutaj nie mieszka
Alone and penniless, I was forced to live on my wits.Samotny i bez grosza, byłem zmuszonym zarabiać na życie w nieuczciwy sposób.
Among other things, there has been a lively debate during the past five years, between those who have been proving that most of the symptoms of post-concussion syndrome also follow general orthopedic injury, and those who have been proving that cognitive symptoms (especially attention and executive functioning) distinguish brain injuries from orthopedic injuries..
And as it just so happens, I live in Texas; one of the many states that have passed these new strict voter ID laws..
Barry lives off tinned food.Barry żyje o konserwach.
Before that, he had always lived in London.Przedtem zawsze mieszkał w Londynie.
Both teams are playing well but I think Arsenal has the edge over Liverpool and they'll win.Obie drużyny grają dobrze, ale myślę, że Arsenal ma przewagę nad Liverpoolem i wygra.
By the time Christmas eve came around, our livers must have been shrunken prunes..
Children sometimes find it hard to live up to their parents' expectations.Dzieciom przychodzi czasemi z trudnością spełnić oczekiwania rodziców.
Despite being at the tail end of an exhausting tour, she delivered a sparkling performance..
Devastating famines in the last quarter of the 19th century took a heavy toll of lives.Druzgocące klęski głodu w ostatniej kwarcie XI wieku zebrały obfite żniwo w ludziach.
Does this mean that we must live in dread of what the future holds?Czy to znaczy, że musimy żyć w lęku przed przyszłością?
Don't sit there - the grass is alive with ants.Nie siadaj - ta trawa roji sie od mrówek.
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.Snuj marzenia tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć dzisiaj.
Even though he was extremely rich, he lived in a small flat.Mimo że był niezwykle bogaty, mieszkał w małym mieszkaniu.
For 16 years in exile, I had lived for the day when I would set foot again in Windhoek!Od 16 lat na uchodźstwie, nie mogłem się doczekać dnia, kiedy znowu postanie stopę w Windhoek!
Frank has gone to live overseas.Frank zamieszkał za granicą.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
down
New Friends 2 - Unit 13


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować