logo Logowanie
 
Słówko: XML

plung

  
Wymowa:

Tłumaczenia

pogrążyć


Grupy znaczeniowe


Przykłady

A woman plunged to her death from the cliffs yesterday.Kobieta wczoraj się zabiła rzucająć się z klifów.
Fuck the corrupt cops with their anus violating plungers and their 41 shots, standing behind a blue wall of silence. You betray our trust!Pieprzyć skorumpowanych gliniarzy z ich 41 strzałami, stojących za błekitnym murem milczenia. Zdradziliście nas!
He plunged into the pool.Skoczył do basenu.
He plunged the knife into her heart.Zatopił jej nóż w sercu.
He took a deep breath and plunged into his speech..
I felt happy when the metal doors slammed shut, blocking out the moonlight and plunging me into darkness.Ucieszyłam się gdy metalowe drzwi zamknęły się z trzaskiem zasłoniając blask księżyca i pogrążając mnie w ciemnościach.
In the last scene of the film the villain plunges to his doom in the river.W ostatniej scenie filmu czarny charakter rzuca się do rzeki na niechybną śmierć.
Nothing could prevent the country's plunge into chaos.Nic nie było w stanie zapobiec chaosowi w kraju.
She plunged 50ft to her death.Spadła w dół 50 stóp, zabijając się na miejscu.
She plunged 50ft to her death.Runęła w dół 50 stóp, zabijając się na miejscu.
She plunged into the London social scene.Rzuciła się w wir życia towarzyskiego Londynu.
The car plunged off the road.Samochód wypadł z drogi.
The house was plunged into darkness.Dom ogarnęły ciemności.
The Lone Ranger plunged over the side.Lone Ranger wyskoczył za burtę.
The nation was plunged into war.Kraj ogarnęła wojna.
The neckline plunges at the back.Z tyłu dekolt jest głęboki.
The plane plunged to the ground.Samolot zanurkował ku ziemi.
The street was plunged into darkness.Ulica pogrążona była w ciemnościach.
The train careered off a bridge and plunged into the river.Rozpędzony pociąg spadł z mostu i zatonoł w rzece.
The universe was plunged into eternal darkness.Świat pogrążył się w wiecznym mroku.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować