logo Logowanie
 
Słówko: XML

leading

  
Wymowa:

Tłumaczenia

przywództwo

Zobacz również: lead


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik leading ma następujące znaczenia:

  1. leading - ( going or proceeding or going in advance )
  2. prima, star, starring, stellar, leading - ( indicating the most important performer or role )
  3. leading - ( purposefully formulated to elicit a desired response )
  4. greatest, preeminent, leading - ( greatest in importance or degree or significance or achievement )
  5. ahead, in the lead, leading - ( having the leading position or higher score in a contest )
Rzeczownik leading ma następujące znaczenia:
  1. leadership, leading - ( the activity of leading )
  2. lead, leading - ( thin strip of metal used to separate lines of type in printing )


Przykłady

Gill is leading her boyfriend a merry chase.Gill wodzi swojego chłopaka za nos.
She left early, pleading a headache.Wyszła wcześniej, tłumacząc się bólem głowy.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować