logo Logowanie
 
Słówko: XML

take (take, took, taken)

Wymowa: T EY K

Tłumaczenia

brać, nauczać, podjąć, uczyć, wziąć

Zobacz również: get hold of


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik take ma następujące znaczenia:

 1. take - ( the act of photographing a scene or part of a scene without interruption )
 2. return, issue, proceeds, takings, yield, payoff, take - ( the income arising from land or other property )
Czasownik take ma następujące znaczenia:
 1. contract, get, take - ( be stricken by an illness, fall victim to an illness )
 2. remove, take away, withdraw, take - ( remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc. or remove something abstract )
 3. take - ( ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial )
 4. assume, acquire, adopt, take on, take - ( take on a certain form, attribute, or aspect )
 5. take - ( be seized or affected in a specified way )
 6. learn, study, read, take - ( be a student of a certain subject )
  nauczać, uczyć
 7. read, take - ( interpret something in a certain way )
 8. undergo, submit, take - ( accept or undergo, often unwillingly )
 9. choose, select, pick out, take - ( pick out, select, or choose from a number of alternatives )
 10. consider, deal, look at, take - ( take into consideration for exemplifying purposes )
 11. claim, exact, take - ( take as an undesirable consequence of some event or state of affairs )
 12. claim, take - ( lay claim to )
 13. film, shoot, take - ( make a film or photograph of something )
 14. take - ( obtain by winning )
 15. aim, train, take aim, direct, take - ( aim or direct at )
 16. consume, ingest, take in, have, take - ( serve oneself to, or consume regularly )
 17. get hold of, take - ( get into one's hands, take physically )
 18. have, take - ( have sex with )
 19. take - ( travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route )
 20. drive, take - ( proceed along in a vehicle )
 21. assume, strike, take up, take - ( occupy or take on )
 22. lead, direct, conduct, guide, take - ( take somebody somewhere )
 23. make, take - ( head into a specified direction )
 24. bring, convey, take - ( take something or somebody with oneself somewhere )
 25. take - ( experience or feel or submit to )
 26. take - ( to get into a position of having, e.g., safety, comfort )
 27. take - ( take into one's possession )
 28. take - ( take by force )
 29. take - ( buy, select )
 30. lease, rent, hire, charter, engage, take - ( engage for service under a term of contract )
 31. subscribe, subscribe to, take - ( receive or obtain by regular payment )
 32. accept, take - ( make use of or accept for some purpose )
 33. accept, have, take - ( receive willingly something given or offered )
 34. accept, admit, take on, take - ( admit into a group or community )
 35. occupy, use up, take - ( as of time or space )
 36. fill, take - ( assume, as of positions or roles )
 37. take - ( develop a habit )
 38. take - ( carry out )
 39. necessitate, ask, postulate, need, require, involve, call for, demand, take - ( require as useful, just, or proper )
 40. contain, hold, take - ( be capable of holding or containing )
 41. carry, pack, take - ( have with oneself )
 42. accept, take - ( be designed to hold or take )


Przykłady

"Get them off - we'll take a look," said the guard. "Zdejmij je- chcemy je przejrzeć," powiedział strażnik.
"Take off his mask.""Ściągnijcie jego maskę."
"What weapon can be unethical?" "Biological weapons, insidious nerve gas - you know, things that don't make a bang. That takes most of the fun out of it.""Jaka broń może być nieetyczna?" "Broń biologiczna, gazy paraliżujące i takie, wiesz... wszystko, co nie wybucha. A huk to przecież połowa zabawy."
After twenty years in the same job, my uncle has decided to pull up stakes and go to live in Australia.Po dwudziestu latach w tej samej pracy mój wujek postanowił, że spakuje manatki i zamieszka w Australii.
After weighing things up, I decided to take over the reins.Rozważywszy wszystko, postanowiłem przejąć ster.
All her time is taken up looking after the nwe baby..
Are we going to take it out in trade?.
As far as a dead end goes, this takes some beating.To chyba najbardziej ślepy zaułek jaki można w życiu spotkać.
Before the day was out, they had massacred 7,000 people, and taken control of the Inca Empire.Nim minął dzień, zmasakrowali 7000 ludzi i przejęli władzę w Inkaskim imperium.
Before the Lone Ranger could take a deep breath, the Skeleton raised himself out of the water and seized him. Zanim Lone Ranger mógł wziąć głęboki oddech, Kościotrup uniósł się nad wodą i uchwycił go.
Both companies have staked their claim to the same piece of land.Obie spółki rościły sobie prawo do tego samego kawałka ziemi.
Communication is an essential means to keep the stakeholders informed and motivated.Odpowiednia komunikacja pozwoli przekazać informacje i zmotywować interesariuszy.
Do you feel it when I take hold of your hand?.
Does anyone have an idea of how long it takes to prepare an order to ship?Czy ktoś wie mniej więcej, ile czasu zajmie przygotoanie zamówienia do wysyłki?
Don't take on so.Nie denerwuj się tak.
Events have overtaken us.Wszystko potoczyło się tak szybko.
Every generation needs to have taken part in a war once.Każde pokolenie powinno wziąć udział w wojnie.
For at the time when the new economic order was beginning, the doctrines of rationalism had already taken firm hold of large numbers, and an economic science alien to the true moral law had soon arisen, whence it followed that free rein was given to human avarice..
For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away.Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
Callan-Stage06
Callan-lesson 88
New Headway Elementary - Unit 4
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 57
Callan-Stage07
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować