logo Logowanie
 
Słówko: XML

arms

  
Wymowa: AA R M Z

Tłumaczenia

broń, herb, wzory na tarczy

Liczba mnoga rzeczownika: arm


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik arms ma następujące znaczenia:

  1. coat of arms, blazon, blazonry, arms - ( the official symbols of a family, state, etc. )
    herb, wzory na tarczy
  2. weaponry, implements of war, weapons system, munition, arms - ( weapons considered collectively )


Przykłady

He flapped his arms around.Wymachiwał rękami.
He swept her into his arms.Wziął ją w ramiona.
His long, bony arms and legs twined around the Lone Ranger, and with the superhuman strength of the insane, he dragged him down.Jego długie, kościste ramiona owinęły się wokół Samotnego Łowcy i z nadludzką siła pociągnęły go w dół.
I have spots all over my arms.Całe ręce mam w plamach.
She caught the child up in her arms.Porwała dziecko w ramiona.
She flung her arms around his neck.Zarzuciła mu ręce na szyję.
She folded her arms and waited.Czekała z założonymi rękami.
She wanted to hurl herself into his arms..
She wound her arms around him.Objęła go ramionami
The continued supply of arms to the region will only worsen the situation.Stałe dostawy broni pogorszą tylko sytuację w regionie.
The girl immediately swept him into her arms and danced around the stage with him..
The locals are up in arms about the plan.Miejscowi są oburzeni tym planem.
The Lone Ranger struggled, but against those octopus-like arms he was helpless. Samotny Łowca walczył, jednak był bezradny wobec ramion podobnych do macek ośmiornicy.
The signing of the treaty will de-escalate the arms race.Podpisanie układu przyczyni się do zahamowania wyścigu zbrojeń.
There is no man on earth who could resist the charms of a beautiful woman when she has her heart set on him..
They might be from the wrong side of the tracks, but their underdog charms just might win you over..
They're up in arms about the new management scheme..
They're up in arms over the new management scheme..
We can make a new life for ourselves — not just new homes and new farms. But a new life!.
When we have finished, she flings herself at him, wrapping her legs and arms around his torso.Gdy skończyliśmy, rzuca się na niego obejmując nogami i ramionami jego tors.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować