logo Logowanie
 
Słówko: XML

fail

  
Wymowa: F EY L

Tłumaczenia

nie obrodzić, nie powieść się, nie udać się, nie wyjść, nie zdać, nie zrobić, oblać, ocena niedostateczna, odmówić posłuszeństwa, opuszczać, pogarszać się, pogorszyć się, upaść, zawodzić, zbankrutować, zepsuć się

Zobacz również: go wrong


Grupy znaczeniowe

Czasownik fail ma następujące znaczenia:

 1. fail - ( get worse )
 2. go bad, give way, die, give out, conk out, go, break, break down, fail - ( stop operating or functioning )
  nie powieść się, odmówić posłuszeństwa, opuszczać, zawodzić, zepsuć się
 3. run out, give out, fail - ( prove insufficient )
 4. betray, fail - ( disappoint, prove undependable to )
 5. fail - ( become bankrupt or insolvent )
  zbankrutować
 6. fail - ( fall short in what is expected )
 7. flunk, bomb, flush it, fail - ( fail to get a passing grade )
 8. fail - ( judge unacceptable )
 9. go wrong, miscarry, fail - ( be unsuccessful )
  pogarszać się, pogorszyć się
 10. neglect, fail - ( fail to do something )
  nie zrobić
 11. fail - ( be unable )


Przykłady

After failing the exam for the third time, he felt terribly demoralized.Kiedy oblał trzeci raz egzamin, poczuł się okropnie zniechęcony.
At the rate you're going you'll fail the exam.Jak tak dalej pójdzie, oblejesz egzamin.
Do you get people suing because they failed to read the age rating of a game?.
Half the class failed.Połowa klasy oblała.
He failed in securing the position.Nie udało mu się zdobyć tej posady.
He failed to secure the position.Nie udało mu się zdobyć tej posady.
He has never failed me.Nigdy się na nim nie zawiodłam.
He has never failed me.Nigdy mnie nie zawiódł.
He was a failure as a teacher.Był marnym nauczyciele.
He was always a bit of a failure at school.W szkole nigdy nie wiodło mu się najlepiej.
He worked well yet he failed.Dobrze się uczył, a jednak nie zdał.
Her health was failing her.Zdrowie ją opuszczało.
His attempts to besmirch her reputation eventually failed.Jego próby zszargania jej reputacji w końcu nie powiodły się.
I banish from my mind the demons of failure.Odeganiam precz demony porażki.
I failed to turn off the light.Nie zgasiłem światła.
I failed to turn off the light.Zapomniałem zgasić światło.
I feel a failure.Nic mi się w życiu nie udaje.
I passed the essay but failed on the oral.Zdałem pisemny, ale przepadłem na ustnym.
I passed the essay but failed the oral.Zdałem pisemny, ale oblałem na ustnym.
I waited for an hour, but he failed to materialize.Czekałem godzinę, ale się nie zjawił.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować