logo Logowanie
 
Słówko: XML

carefully

  
Wymowa: K EH R F AH L IY

Tłumaczenia

dok?adnie, ostro?nie, skrupulatnie, starannie, uwa?nie

Zobacz również: with kid gloves


Grupy znaczeniowe

Przysłówek carefully ma następujące znaczenia:

  1. carefully - ( taking care or paying attention )
    skrupulatnie
  2. cautiously, with kid gloves, carefully - ( with caution or prudence or tact )
    dok?adnie, uwa?nie


Przykłady

A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
Do be carefully when you cross the street.Prosz? ci? na wszystko, b?d? ostro?ny gdy przechodzisz przez ulic?.
I had been driving very carefully. I was thus very surprised when the police stopped me.Jecha?em bardzo ostro?nie. Tak wi?c, bardzo si? zdziwi?em gdy zatrzyma?a mnie policja.
I wish I had listened more carefully.Szkoda, ?e nie s?ucha?em dok?adniej.
Look carefully at these questions and mark your answers down in the right-hand column..
Read carefully the deed and all the enclosuresPrzeczytaj uwa?nie ten akt prawny i wszystkie jego za??czniki
The government know they have to tread carefully on this issue..
The GP examined the patient very carefully.Lekarz bardzo dok?adnie zbada? pacjenta.
The workmen set the box down carefully on the floor..
There is a growing realization that we must manage the earth's resources more carefully..
We watched carefully as she did it.Przygl?dali?my si? uwa?nie, jak ona to robi.

Zdjęcia

DB Error: connect failed