logo Logowanie
 
Słówko: XML

carefully

  
Wymowa: K EH R F AH L IY

Tłumaczenia

dokładnie, ostrożnie, skrupulatnie, starannie, uważnie

Zobacz również: with kid gloves


Grupy znaczeniowe

Przysłówek carefully ma następujące znaczenia:

  1. carefully - ( taking care or paying attention )
    skrupulatnie
  2. cautiously, with kid gloves, carefully - ( with caution or prudence or tact )
    dokładnie, uważnie


Przykłady

A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
Do be carefully when you cross the street.Proszę cię na wszystko, bądź ostrożny gdy przechodzisz przez ulicę.
I had been driving very carefully. I was thus very surprised when the police stopped me.Jechałem bardzo ostrożnie. Tak więc, bardzo się zdziwiłem gdy zatrzymała mnie policja.
I wish I had listened more carefully.Szkoda, że nie słuchałem dokładniej.
Look carefully at these questions and mark your answers down in the right-hand column..
Read carefully the deed and all the enclosuresPrzeczytaj uważnie ten akt prawny i wszystkie jego załączniki
The government know they have to tread carefully on this issue..
The GP examined the patient very carefully.Lekarz bardzo dokładnie zbadał pacjenta.
The workmen set the box down carefully on the floor..
There is a growing realization that we must manage the earth's resources more carefully..
We watched carefully as she did it.Przyglądaliśmy się uważnie, jak ona to robi.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65
Madzia7unit


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować