logo Logowanie
 
Słówko: XML

director

  
Wymowa: D ER EH K T ER

Tłumaczenia

dyrektor, reżyser


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik director ma następujące znaczenia:

  1. conductor, music director, director - ( the person who leads a musical group )
  2. manager, managing director, director - ( someone who controls resources and expenditures )
  3. theater director, theatre director, director - ( someone who supervises the actors and directs the action in the production of a show )
  4. director - ( member of a board of directors )


Przykłady

Actor and director rolled into one.Aktor i reżyser w jednej osobie.
Actor and director rolled into one.Aktor i zarazem reżyser.
As the company's financial problems worsened, several directors resigned.Kiedy poroblemy finansowe firmy nasiliły się, kilku członków zarządu ustąpiło.
I have a Jezebel spirit, like that clinic director, and I am proud of it..
I've always had a burning ambition to be a film director..
Rumour has it that you're going to be the next managing director. Is it true?Krąży plotka, jakoby zostaniesz następnym dyrektorem naczelnym. Czy to prawda?
She bypassed her immediate superior and went to talk to the director.Pominęła swego bezpośredniego przełożonego i poszła porozmawiać z dyrektorem.
She's very bitter about losing the directorship. The bigger they are, the harder they fall..
The bar is frequented by wannabe actresses and film directors..
The criticism was levelled mainly at the board of directors.Krytyka była skierowana głównie pod adresem zarządu.
The director of the company seems to have been involved in some nefarious practices..
The director was fishing for information about our strategy..
The director will introduce the film personally at its world première..
The directors met amid growing pressure from shareholders.Dyrektorzy spotkali się pod wzrastającą presją udziałowców.
The other directors are trying to manoeuvre her into resigning..
Underlying problems in the company run deep and it is unlikely that a new director will be able to solve them..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions
bussines
beginner 5
job
callan VIII


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować