logo Logowanie
 
Słówko: XML

forget (forget, forgot, forgotten)

Wymowa: F ER G EH T

Tłumaczenia

Gerunds OR Infinitives (Different Meaning), zapominać, zapomnieć

Zobacz również: block


Grupy znaczeniowe

Czasownik forget ma następujące znaczenia:

  1. block, blank out, draw a blank, forget - ( be unable to remember )
  2. bury, forget - ( dismiss from the mind )
    zapominać
  3. leave, forget - ( leave behind unintentionally )
  4. forget - ( forget to do something )


Przykłady

All told, it was a year to forget.Ogólnie biorąc, to był rok, o którym nie warto pamietać.
Aren’t you forgetting your manners?Ładnie to tak?
Aren't you forgetting something?Czy przypadkiem o czymś nie zapomniałeś?
Built in the 19th century, this grandiose palace is an ideal place for an unforgettable stay in Portugal's capital.Ten okazały pałac, wybudowany w XIX wieku, jest idealny miejsce na niezapomniany pobyt w stolicy Portugalii.
Don't forget to leave the front door on the latch if you go to bed before I get back.Nie zapomnij zostawić zatrzaśnietych drzwi wejściowych jesli pójdziesz spać zanim wróce.
Don't forget, belt up before you drive off..
He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday.Zapomina większość spraw, ale mimo wszystko, zawsze pamięta o moich urodzinach.
His first or second book, I forget which.Jego pierwsza lub druga książka, nie pamiętam.
I can't get undressed with her in the room, as she flings herself at my breasts wanting to latch on - forget the bath, we just had a wrestle in there with me trying to just relax, but she wanted boob..
I'll never forget meeting my husband for the first time.Nigdy nie zapomnę, jak spotkałam pierwsz raz mojego męża.
I'm in charge and don't you forget it!Nie zapominaj, że ja tu rządzę!
It must be very surprising that I have a track record of like 4 entries tops before I tail off and forget about this..
Just concentrate on what he saith and forget what he doth..
Most likely she'll forget.Najprawdopodobniej zapomni.
My husband's very absent-minded. He often forgets to lock the car.Mój mąż ma sklerozę. Często zostawia nie zamknięty samochód.
Neither should we forget that huge amounts of money have already gone into the rescue of car manufacturers in recent years – not always successfully, I should add.Nie powinniśmy też zapominać, że na ratowanie producentów samochodów wydano już w ostatnich latach ogromne środki finansowe, i muszę dodać, że nie zawsze dało to pozytywny rezultat.
She told me of your having received forget-me-nots in a letter from me from Aschaffenburg and how you kissed them..
She'll never let me forget it.Nigdy mi nie da o tym zapomnieć.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
The Mind
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 57


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować