logo Logowanie
 
Słówko: XML

ask

  
Wymowa: AE S K

Tłumaczenia

prosić, pytać, zapytać

Zobacz również: postulate


Grupy znaczeniowe

Czasownik ask ma następujące znaczenia:

  1. ask - ( make a request or demand for something to somebody )
  2. require, expect, ask - ( consider obligatory )
  3. inquire, enquire, ask - ( inquire about )
  4. ask - ( direct or put )
  5. ask - ( address a question to and expect an answer from )
  6. ask - ( require or ask for as a price or condition )
  7. necessitate, postulate, need, require, take, involve, call for, demand, ask - ( require as useful, just, or proper )


Przykłady

"Do I look like a skeleton?" asked the Lone Ranger. Czy ja wyglądam na kościotrupa? zapytał Samotny Włóczęga
"May I ask what the chicken did?" "Mogę spytać co zrobił kurczak?"
"Take off his mask.""Ściągnijcie jego maskę."
"What happened?" asked the Lone Ranger. "Co się stało?" zapytał Samotny Włóczęga
"What's in the bags?", asked the guard. "Co jest w tych workach?" ,zapytał strażnik.
'I think you'd better ask her.' ' I'd rather not..
'What's happened?' asked an elderly passenger.'Co się stało?' zapytał starszy pasażer.
A lot of oil is piped in from Alaska..
A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
And who, might I ask, are you?A kim pan jest, jeśli wolno zapytać?
Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticism.Zwierzęta są takimi sympatycznymi przyjaciółmi: nie zadają pytań, nie krytykują.
Billy wasn't performing his tasks well..
Children loathe being asked the questions like that..
David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, Dawid był zdziwiony zmianą zachowania ptaka i już zamierzał zapytać co spowodowało tak dużą zmianę, kiedy papuga dokończyła,
Don't ask him for money, as he's up to his ears in debt.Nie proś go o pieniądze, jest po uszy w długach.
Don't ask me for a decision right now. I'll have to mull it ober.Nie proście teram mnie o podjęcie decyzji. Będę ją musiał przemyśleć.
Don't hesitate to ask.Nie wahaj się pytać.
Don't leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!
Fruit filled the baskets.Kosze były wypełnione owocami.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
Hania 1
Bartek Unit 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować