logo Logowanie
 
Słówko: XML

appear

  
Wymowa: AH P IH R

Tłumaczenia

pojawiać się, pojawić się, przybyć, przybywać, stawiać się, stawić się, ukazać się, ukazywać się, wydać się, wydawać się, wystąpić, występować, zdać się, zdawać się, zjawiać się, zjawić się

Zobacz również: come along


Grupy znaczeniowe

Czasownik appear ma następujące znaczenia:

 1. appear - ( come into sight or view )
  ukazywać się
 2. come along, appear - ( come into being or existence, or appear on the scene )
  stawiać się, stawić się
 3. come out, appear - ( be issued or published )
 4. appear - ( appear as a character on stage or appear in a play, etc. )
  wystąpić, występować
 5. look, seem, appear - ( give a certain impression or have a certain outward aspect )
 6. seem, appear - ( seem to be true, probable, or apparent )
  wydać się, wydawać się, zdać się, zdawać się
 7. appear - ( present oneself formally, as before a (judicial) authority )
  przybyć, przybywać, zjawiać się, zjawić się


Przykłady

A billion hours ago, human life appearred on earth. A billion minutes ago, Christianity emerged. A billion Coca-Colas ago was yesterday morning..
After 17 years of punching the clock, he just disappeared one morning and was never heard from again..
Appearances can be deceptive.Pozory mylą.
Appearances sometimes lie.Pozory czasami mylą.
Been lonesome two years since she disappeared.Odkąt przepadła od dwuch lat jestem samotny.
Before he could move, two crew members had appeared from nowhere and grabbed him.Zanim zdołał się ruszyć, dwóch członków załogi pojawiło się znikąd i chwyciło go.
By the time crew members could reach the side and fire into the darkness, all trace of him had disappeared.Do czasu kiedy członkowie załogi zdołali dopaść burty i strzelić w ciemność, cały ślad po nim zaginął.
Food would appear on the table every day, as if by magic.W cudowny sposób, jedzienie pojawiłoby się na stole każdego dnia.
He muttered something or other about having no time and disappeared.Przebąkiwał coś tam o tym, że nie ma czasu i zniknął.
Her bright smile was for appearances' sake.Jej promienny usmiech był dla zachowania pozorów.
His parents, it appears, were ambitious.Jego rodzice, jak się wydaje, mieli ambicje.
His rebuttal appeared in yesterday's op-ed..
How far away the days when she had been radiant with joy and everything had appeared so easy!.
How procreation is achieved on Khurtanan goes unexplored, but there appears to be no love lost between the sexes..
I disappear into the blue yonder.Odchodzę w siną dal.
I disappear into the wide blue yonder.Odchodzę w siną dal.
I shuddered to think of how many other young woman had disappeared this way.Drżałam na samą myśl o tym jak wiele mlodych kobiet już tak zniknęło.
I'm at a loss to explain his disappearance.Nie bardzo potrafię wyjaśnić jego zniknięcie.
In other words, you appear to have been coerced..
Is it well regulated or is it done for the sake of appearances?Czy to jest uregulowane albo, robione dla zachowania pozorów?

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 2
Callan-Stage06
Callan-lesson 92
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować