logo Logowanie
 
Słówko: XML

sure

  
Wymowa: SH UH R

Tłumaczenia

faktycznie, pewnie, pewny, rzeczywiście

Zobacz również: certainly


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik sure ma następujące znaczenia:

  1. certain, sure - ( exercising or taking care great enough to bring assurance )
  2. indisputable, sure - ( impossible to doubt or dispute )
  3. certain, sure - ( having or feeling no doubt or uncertainty )
  4. certain, sure - ( certain to occur )
  5. certain, sure - ( capable of being depended on )
  6. sure - ( physically secure or dependable )
  7. sure - ( certain not to fail )
  8. sure - ( infallible or unfailing )
  9. trusted, sure - ( (of persons) worthy of trust or confidence )
Przysłówek sure ma następujące znaczenia:
  1. surely, certainly, for sure, for certain, sure enough, sure as shooting, sure - ( definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely') )


Przykłady

"Say friend, you sure had us crazy", said the guard. "Wiesz przyjacielu, doprowadziłeś nas do szaleństwa", powiedział strażnik.
A few minutes passed and sure enough, the blonde came out of her house again, checked her mail box, stamped her foot and went back inside. Upłynęło kilka minut i jak można się było spodziewać, blondynka wyszła ze swojego domu ponownie, sprawdziła swoją skrzynkę pocztową, obróciła się na pięcie i wróciła do środka.
A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
And has she consented to the pleasure I daunt of seeing you?.
derive pleasure, ... from sthczerpać przyjemność, ... z czegoś
Earl falls in love with a lady of pleasure, but must marry in his own class..
Film stars get a lot of press exposure.Gwiazdom filmowym poświęca się wiele miejsca w mediach.
Following definitive disclosure, this trader continued to contest the appropriateness of the USA as analogue country claiming that the data provided by the USA producer would be difficult to verify because this company had ceased to produce in the USA, and therefore this data may not be reliable.Po przedstawieniu ostatecznych wniosków wymieniony przedsiębiorca handlowy nadal kwestionował odpowiedniość USA jako kraju analogicznego, twierdząc, że dane dostarczone przez producenta z USA będą trudne do sprawdzenia, ponieważ to przedsiębiorstwo zaprzestało produkcji w USA i w związku z tym dane mogą być niewiarygodne.
Gangs will not lose sleep over new crime measures..
He decided to walk rather than take a taxi, and sure enough, he misses his train.Postanowił iść pieszo zamiast jechać taksowką i jak można się było spodziewać spóźnia się na pociąg.
He has already assured himself of a brilliant career.Może już być pewny, że czeka go błyskotliwa kariera.
He takes great pleasure in his grandchildren.Wnuki sprawiają mu wiele radości.
He tends to crack under pressure.Często nie wytrzymuje napięcia.
He was bailed on a surety of $5,000.Został zwolniony za kaucją 5 000 dolarów.
He was unsure of the reception he would get.Nie był pewny, jak zostanie przyjęty.
I am sure they would have decided not to have been on the road at all on that particular day..
I derive great pleasure from slapping the bass..
I give it you without any other design than to shew you that I reckon nothing dear to me, when I want to do you a pleasure..
I got plenty of vim and vitality, I'm sure that I can make the grade..
I have just as much annoyance with this motorbike as pleasure.Mam tyle samo kłopotu z tym motorem co i przyjemności.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
booked


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować