logo Logowanie
 
Słówko: XML

vet

  
Wymowa: V EH T

Tłumaczenia

kombatant, kombatantka, lustrować, poddać cenzurze, poddawać cenzurze, przeprowadzać kontrolę (czegoś), przeprowadzić kontrolę (czegoś), prześwietlać, prześwietlić, sprawdzać, sprawdzić, werfikować, weryfikować, weterynarz, zweryfikować


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik vet ma następujące znaczenia:

  1. veteran, ex-serviceman, vet - ( a person who has served in the armed forces )
    kombatant, kombatantka
  2. veterinarian, veterinary, veterinary surgeon, vet - ( a doctor who practices veterinary medicine )
Czasownik vet ma następujące znaczenia:
  1. vet - ( provide veterinary care for )
  2. vet - ( provide (a person) with medical care )
  3. vet - ( examine carefully )
  4. vet - ( work as a veterinarian )


Przykłady

Don't work yourself up into a lather ovet it: it's not worth it.Nie złość się o to. To nie jest tego warte.
Furthermore, levetiracetam has been shown in in vitro studies to bind to a specific site in rodent brain tissue.Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się w określonym miejscu w tkance mózgowej gryzoni.
He had been deeply honored to be chosen for such a vital and coveted calling..
I drove the rivets home.Zaklepałem nity.
I was just snuggling down into my warm duvet when the telephone rang.Ledwo opatuliłem się moją ciepłą kołdrą gdy zadzwonił telefon.
In my naiveté, I had made myself believe that sex was love.W mojej niwności wmówilam sobie, że sex to miłość.
In my naivety I believed that this was what happened to people when they became Catholic!W swojej naiwności wierzyłem, że to jest to co przytrafia się ludzią kiedy zostaja Katolami!
Italy went ovet to the euro in 2002.Włochy przeszły na euro w 2002 roku.
Mary has her heart set on studying veterinary medicine, although her parants do not approve of her decision.Mary upiera się przy studiowaniu weterynari chociaż jej rodzice nie pochwalają jej postanowienia.
The most coveted thing in the world.Najbardziej pożądana rzeczna świecie.
The whole thing was such a worry that I began to lose sleep ovet it..
They keep me riveted all the way through..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions
job


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować