logo Logowanie
 
Słówko: XML

show (show, showed, shown)

Wymowa: SH OW

Tłumaczenia

być widocznym, okazać, okazywać, pokaz, pokazać, pokazywać, program rozrywkowy, show, widowisko, wystawiać, wystawić

Zobacz również: show up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik show ma następujące znaczenia:

 1. show - ( a public exhibition of entertainment )
  show, widowisko
 2. appearance, show - ( pretending that something is the case in order to make a good impression )
 3. show - ( a public exhibition or entertainment )
 4. display, show - ( something intended to communicate a particular impression )
Czasownik show ma następujące znaczenia:
 1. prove, demonstrate, establish, shew, show - ( establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment )
 2. read, register, record, show - ( indicate a certain reading )
 3. show - ( give evidence of, as of records )
 4. indicate, point, show - ( indicate a place, direction, person, or thing )
 5. express, evince, show - ( give expression to )
 6. testify, bear witness, prove, evidence, show - ( provide evidence for )
 7. show - ( finish third or better in a horse or dog race )
 8. picture, depict, render, show - ( show in, or as in, a picture )
 9. usher, show - ( show (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums )
 10. show - ( make visible or noticeable )
  okazać, okazywać, pokazać, pokazywać
 11. show up, show - ( be or become visible or noticeable )
  być widocznym
 12. reveal, display, show - ( make clear and visible )
 13. demo, exhibit, present, demonstrate, show - ( show or demonstrate something to an interested audience )


Przykłady

A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
A report has shown that children spend too much time vegetating in front of the TV..
A starstruck showgirl could be forgiven for having been spoilt by success.Można zafascynowany gwiazdami ekranu tancerce rewiowej wybaczyć, że była popsuta przez sukces.
After all his family had done for him, his complete neglect of them was, to say the least, a poor way of showing his appreciation.Po wszystkim co zrobiła dla niego rodzina jego całkowite lekceważenie ich było delikatnie mówiąc żałosnym sposobiem wyrażenia jego wdzięczność.
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
Children like to show off.Dzieci lubią się popisywać.
Finally I was unafraid to show myself.W końcu nie bałem pokazywać się publicznie.
Furthermore, levetiracetam has been shown in in vitro studies to bind to a specific site in rodent brain tissue.Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się w określonym miejscu w tkance mózgowej gryzoni.
He showed her up by shouting at the waiter..
He showed himself to be a great leader.Dowiódł, że jest wielkim przywódcą.
He showed moderate restraint.Okazał pewną powściągliwość.
He showed that Einstein’s General Theory of Relativity implied space and time would have a beginning in the Big Bang and an end in black holes..
He took me around New Your and showed me the sights.Oprowadził mnie po Nowym Jorku i pokazał atrakcje turystyczne.
He's the despair of his parents because he shows no interest in getting a job.Jest utrapieniem rodziców bo nie interesuje go znalezienie pracy.
Her job is to go round the big fashion shows sniffing out talent for a modelling agency..
His conduct has shown him up for what he really is.Jego zachowanie pokazało, jaki jest naprawdę.
His mum was definately mutton dressed as lamb and the more flesh she had on show the better..
How far will a father go to show luv for his daughter?.
I have skimmed through several other reality shows but I have never liked reality shows. I can honestly say I will be hooked on this one..
I have very fond memories from that show.Bardzo miło wspominam tamten koncert.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować