logo Logowanie
 
Słówko: XML

cant

  
Wymowa: K AE N T

Tłumaczenia

banały, dryfować bokiem, frazesy, grypsera, gwara, gwara przestępcza, gwarowy, hipokryzja, komunały, moralizować (obłudnie), mowa pełna hipokryzji, mówić gwarą, mówić żargonem, nachylenie, nachylenie, obłuda, obłudne frazesy, otwarty, pochylać się, pochyłość, pochyłość, przechylać się, przechył, skos, ściąć, ścinać, ukos, wesoły, wywracać się, wywrócić się, zawodzenie, zawodzić, żargon, żargonowy

Zobacz również: heel over


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik cant ma następujące znaczenia:

 1. bevel, chamfer, cant - ( two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees )
  nachylenie, nachylenie, pochyłość, pochyłość, przechył, skos, ukos
 2. buzzword, cant - ( stock phrases that have become nonsense through endless repetition )
  banały, frazesy, komunały
 3. pious platitude, cant - ( insincere talk about religion or morals )
  hipokryzja, mowa pełna hipokryzji, obłuda, obłudne frazesy
 4. jargon, slang, lingo, argot, patois, vernacular, cant - ( a characteristic language of a particular group (as among thieves) )
  grypsera, gwara, gwara przestępcza, gwarowy, żargon
 5. bank, camber, cant - ( a slope in the turn of a road or track )
Czasownik cant ma następujące znaczenia:
 1. cant over, tilt, slant, pitch, cant - ( heel over )
  dryfować bokiem, pochylać się, przechylać się, ściąć, ścinać, wywracać się, wywrócić się


Przykłady

If you follow this argument to its logical conclusion, the only people who would pay taxes would be those who are too poor to contribute significantly to the economy.Jeśli pójdziesz tym tokiem rozumowania aż do końca to jedynymi ludzmi, którzy zapłaciliby podatki są ci, którzy są zbyt biedni, aby mieć znaczący wpływ na ekonomię.
She resigned in May, since when we've had no applicants.Zrezygnowała w maju, a od tego czasu nie mieliśmy żadnych chętnych.
The canteen keeper was either still or again drunk, and there was nothing to be had of him but liquors, and, moreover, his manner was most objectionable..
The canteen was closed after complaints about poor hygiene.Stołówkę zamknięto po skargach na brak czystości.
The couple were married by the Archbishop of Canterbury ..
The first round of interviews only really serves to weed out the very weakest of applicants..
The number of applicants is greatly depleted.Liczba kandydatów znacznie spadła.
The rich one, however, gave nothing to the poor one, and he gained a scanty living by trading in corn, and often did so badly that he had no bread for his wife and children.Bogaty nic nie dawał biednemu (bratu) i ten wiódł ubogie życie handlując zbożem, często bywało bardzo źle, brakowało chleba dla jego żony i dzieci.
The vacant berths could be used as clothes racks and storage space for hand baggage..
There is no shortage of applicants.Nie brakuje kandydatów.
They anticipate having several applicants for the job..
They anticipate that they will have several applicants for the job..
They said there were younger applicants, the implication being that he was too old.Powiedzieli, że są młodsi kandydaci, dając do zrozumienia, że jest za stary.
We had a lot of good applicants for the job, but one stood out from the rest..
We had eighty applicants for the job, but we've whittled them down to six..
Whenever I want a scantily clad chick to sit on my lap and wiggle, I throw money at her..

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować