logo Logowanie
 
Słówko: XML

watch

  
Wymowa: W AA CH

Tłumaczenia

obejrzeć, obserwować, oglądać, patrzyć, popatrzyć, przestudiować, prześledzić, straż, studiować, śledzić, uważać, zegarek

Zobacz również: view


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik watch ma następujące znaczenia:

 1. vigil, watch - ( a purposeful surveillance to guard or observe )
 2. vigil, watch - ( a devotional watch (especially on the eve of a religious festival) )
 3. ticker, watch - ( a small portable timepiece )
 4. lookout, lookout man, sentinel, sentry, spotter, scout, picket, watch - ( a person employed to watch for something to happen )
 5. watch - ( a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's crew are on duty )
 6. watch - ( the period during which someone (especially a guard) is on duty )
Czasownik watch ma następujące znaczenia:
 1. determine, check, find out, see, ascertain, learn, watch - ( find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort )
  przestudiować, studiować
 2. look on, watch - ( observe with attention )
  patrzyć, popatrzyć
 3. watch - ( observe or determine by looking )
 4. watch - ( look attentively )
 5. view, see, catch, take in, watch - ( see or watch )
  obejrzeć
 6. look out, watch out, watch - ( be vigilant, be on the lookout, be on one's guard, be careful )
  obserwować, uważać
 7. observe, follow, watch over, keep an eye on, watch - ( follow with the eyes or the mind )
  prześledzić, śledzić


Przykłady

As she watched the plane exploded.Samolot wybuchł na jej oczach.
At 6 am we watched the sun rise.
Crowds turned out to watch them play.Przybyły tłumy, żeby obejrzeć, jak grają.
Envious, I watched them kiss,Z zazdrością patrzyłem jak się całowali.
Half a mile away, three horsemen watched the 'Marry Jay' steam down the river. Pół mili dalej, trzech konnych obserwowało 'Marry Jay' płynący w dół rzeki.
He could only watch helplessly as the disease advanced.Mógł tylko bezsilnie się przyglądać, jak choroba rozwija się.
He didn't see a figure watching him from the shadow of a lifeboat. Nie widział postaci patrzącej na niego z cienia ratunkowej szalupy.
He tossed the bottle into the waves and watched it float out to sea.Rzucił butelkę na fale i patrzył jak płynie na pełne morze.
He watched them going into the building.Patrzył, jak wchodzą do budynku.
I could feel tears well up in my eyes as I watched my best friend fade away..
I dated an Asian girl years ago that told me she liked to watch porn and double click her mouse..
I had my watch stolen last night.Ktoś mi ukradł wczoraj zegarek.
I like to hop from channel to channel when I watch TV.Lubię przeskakiwać po programach kiedy odlądam TV.
I like to laze around and watch the world go by..
I love sitting in outdoor cafes watching the world go by..
I must watch my weight these days.Ostatnio muszę pilnować, żeby nie przytyć.
I prefer watching TV to listening to the radio.Wolę oglądać telewizję, niż słuchać radia.
I stood at the window and watched the ships sailing by.Stałem w oknie i patrzyłem na przepływające statki.
I think I'm being watched.Wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi.
I think I'm being watched.Wydaje mi się, że ktoś mnie obserwuje.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
time
New Friends 2 - Unit 13
past simple kl.5 :-)
Sparks2unit5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować