logo Logowanie
 
Słówko: XML

carp

  
Wymowa: K AA R P

Tłumaczenia

karp


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik carp ma następujące znaczenia:

  1. carp - ( any of various freshwater fish of the family Cyprinidae )
  2. carp - ( the lean flesh of a fish that is often farmed )
Czasownik carp ma następujące znaczenia:
  1. cavil, chicane, carp - ( raise trivial objections )


Przykłady

Finish the painting before you put the carpets down.Skończ malowanie, zanim położysz wykładzinę.
He's a carpenter by trade.Z zawodu jest stolarzem.
I felt as if I was being called on the carpet.Poczułem się jak wezwany na dywanik.
It ill behoves me to carp at this exciting news..
She rationalized the expense by saying that the costly carpet she had bought would last longer than a cheaper one..
The dog made a mess on the carpet.Pies nabrudził na dywan.
This carpet is coming to the end of its life.Ten dywan właściwie nadaje się już do wyrzucenia.
We carpeted the room to match the wallpaper.Na podłodze położyliśmy wykładzinę pasującą do tapet.
We need a carpet that will stand up to everyday use..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
animals
fishes


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować