logo Logowanie
 
Słówko: XML

carrie

  
Wymowa: K EH R IY

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

An item carried over from the last meeting.Punkt przeniesiony z poprzedniego zebrania.
carried by two peopleniesiony przez dwie osoby
Christine carried the money box and Carlos Dean brought up the rear carrying a kerosene lantern.Christine niosła skarbonkę a Carlos Dean zamykał pochód niosąc lampke naftową.
He carries himself well in a crisis.Nie traci głowy w sytuacjach kryzysowych.
He carries on as if nothing had happened.Zachowuję się, jak gdyby nic się nie stało.
He felt nervous before he started his speech but he carried it off very well.Denerwował się zanim zaczoł przemówienie, ale bardzo dobrze sobie poradził.
Her ship carries a crew of volunteers, many of whom are disabled..
His determination carried him through the ordeal.Determinacja pomogła mu przetrwać ciężką próbę.
I carried on where she left off.Kontynuowałem od miejsca, w którym przerwała.
I have carried out a lot of research into in vitro fertilization.Przeprowadziłem wiele badań nad zapłodnieniem in vitro.
If he carries on like this he's going to wind up in prison!.
If it carries on raining like this, the ark will be needed, I can tell you.Jeśli nadal będzie padać, mówię ci, będzie potrzebna arka.
My cat cheeky loves carrier bags she is daft as a brush dogs love her.Moja kotka kocha reklamówki jest glupia jak but psy ją uwielbiają.
She carried herself like a model.Poruszała się jak modelka.
She miscarried after being kicked and pepper sprayed by police.Poroniła po tym jak została skopana i potraktowana gazem pieprzowym przez policję.
She now carries it with her everywhere she goes..
She'll be turfed out of the study group if she carries on being disruptive..
Tears flowed freely as sight of five coffins carried into church was just too much to bear..
That song carried me back to the happy days.Ta piosenka przypomniała mi szczęśliwe dni.
The disease carried off most of the flock.Zaraza zabiła większość stada.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować