logo Logowanie
 
Słówko: XML

build (build, built, built)

Wymowa: B IH L D

Tłumaczenia

budowa ciała, budowa ciała, budować, kształtować, narastać, rozwijać, sposób budowy, styl budowy, tworzyć

Zobacz również: construct


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik build ma następujące znaczenia:

 1. physique, body-build, habitus, build - ( constitution of the human body )
  budowa ciała, budowa ciała
 2. human body, physical body, material body, soma, figure, physique, anatomy, shape, bod, chassis, frame, form, flesh, build - ( alternative names for the body of a human being )
Czasownik build ma następujące znaczenia:
 1. build - ( develop and grow )
  narastać
 2. build up, work up, progress, build - ( form or accumulate steadily )
 3. build up, work up, ramp up, build - ( bolster or strengthen )
 4. build - ( improve the cleansing action of )
 5. build - ( found or ground )
 6. construct, make, build - ( make by combining materials and parts )
 7. establish, build - ( build or establish something abstract )
 8. build - ( be engaged in building )
 9. build - ( give form to, according to a plan )
 10. build - ( order, supervise, or finance the construction of )


Przykłady

A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
Are women builders allowed to wolf-whistle at men?.
As the coach pulled away from the station, the tall buildings formed deep canyons and Indigo caught glimpses of an expanse of water nearby..
At the point where you can weaponize your buildings, you have to suddenly think about architecture in a very different way.W momencie, gdy masz za zadanie uzbroić budynki, nagle musisz spojrzeć na architekturę w zupełnie inny sposób.
Because of the recession a lot of building work has dried up.Z powodu recesji zakończono wiele robót budowlanych.
Detectives finally ran the terrorists to ground in an apartment building in Chicago..
He watched them going into the building.Patrzył, jak wchodzą do budynku.
I build myself around them to try to be at one.Buduję siebie wokół nich, próbując osiagnąć jedność.
I build myself around them to try to be at one.Buduję swoje życie wokół nich, w poszukiwaniu jedności.
I pressed on with the building work in spite of the bad weather.Na złość złej pogodzie, z uporem prowadziłem prace budownalne.
I recently met a guy who happened to have rooftop access in the building he works in and one night he took me up to the roof so we could take in the view..
If squatters displace someone from their home, they can be arrested straight away; but if a building is disused, once it is squatted it counts as a home – the only way to evict them is through the civil courts..
If the alarm sounds, leave the building immediately. It sounds like a bird..
If they decide to build this new business park, the roads in the area will clog up..
If you think of the kind of women that men on a building site may wolf-whistle at, they tend to wolf-whistle at beautiful women..
It is believed that the building was set ablaze deliberately.Uważa się, że budynek został celowo podpalony.
It is believed that the building was set alight deliberately.Uważa się, że budynek został celowo podpalony.
Local residents have put the skids under plans to build a new shopping centre..
Many people have difficulty in rebuilding their lives when they come out of prison..
New buildings are rising throughout the city.Nowe budynki wznosi się w całym mieście.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować