logo Logowanie
 
Słówko: XML

brake

  
Wymowa: B R EY K

Tłumaczenia

brek, chaszcze, cierlica, gąszcz, gęste poszycie, hamować, hamulec, międlarka, międlić, przyhamować, zahamować, zarośla

Zobacz również: bracken


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik brake ma następujące znaczenia:

 1. brake - ( a restraint used to slow or stop a vehicle )
 2. brake - ( an area thickly overgrown usually with one kind of plant )
  chaszcze, gąszcz, gęste poszycie, zarośla
 3. bracken, pasture brake, Pteridium aquilinum, brake - ( large coarse fern often several feet high )
 4. brake - ( any of various ferns of the genus Pteris having pinnately compound leaves and including several popular houseplants )
Czasownik brake ma następujące znaczenia:
 1. brake - ( cause to stop by applying the brakes )
  hamować, przyhamować
 2. brake - ( stop travelling by applying a brake )
  zahamować


Przykłady

He braked hard.Zahamował ostro.
He would zoom up to junctions and brake hard at the last minute..
He would zoom up to junctions and brake sharply at the last minute..
I'll go for a rear brake if I freewheel it..
The brakes are pulling to the right.Podczas hamowania samochód ściąga na prawo.
The bus braked and we were thrown to the floor.Autobus zahamował i zostaliśmy ciśnięci na podłogę.
The government has put a brake on further spending..
When it's icy, brake gently..
Where she parked on the ramp and lowered the handbrake once, then stopped..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Cycle
Car
Słówka 21B.
Mieszanka słówek 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować