logo Logowanie
 
Słówko: XML

house

  
Wymowa: HH AW S

Tłumaczenia

dać dom, dawać dom, dawać schronienie, dociągać (linę kotwicę), dom, gromadzić, lokować, mieścić, pomieścić, składować, umieszczać, zakwaterować, zakwaterowywać, zapewniać mieszkanie

Zobacz również: domiciliate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik house ma następujące znaczenia:

 1. house - ( play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults )
 2. house - ( a dwelling that serves as living quarters for one or more families )
 3. house - ( a building in which something is sheltered or located )
 4. theater, theatre, house - ( a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented )
 5. house - ( aristocratic family line )
 6. firm, business firm, house - ( members of a business organization that owns or operates one or more establishments )
 7. family, household, home, menage, house - ( a social unit living together )
 8. house - ( an official assembly having legislative powers )
 9. house - ( the audience gathered together in a theatre or cinema )
 10. house - ( the members of a religious community living together )
 11. house - ( the management of a gambling house or casino )
 12. sign of the zodiac, star sign, sign, mansion, planetary house, house - ( (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided )
Czasownik house ma następujące znaczenia:
 1. put up, domiciliate, house - ( provide housing for )
  dać dom, dawać dom, dawać schronienie, zakwaterować, zakwaterowywać, zapewniać mieszkanie
 2. house - ( contain or cover )
  gromadzić, lokować, mieścić, pomieścić, składować, umieszczać


Przykłady

A few minutes passed and sure enough, the blonde came out of her house again, checked her mail box, stamped her foot and went back inside. Upłynęło kilka minut i jak można się było spodziewać, blondynka wyszła ze swojego domu ponownie, sprawdziła swoją skrzynkę pocztową, obróciła się na pięcie i wróciła do środka.
A greenhouse is made of glass panels fixed in a metal framework.Szklarnia jest zrobiona z szkalnych płyt przymocowanych do metalowego szkieletu.
A house set among the trees.Dom stojący wśród drzew.
A man was mowing his lawn when he heard his neighbor, who happened to be a blonde, come out of her house. Mężczyzna kosił swój trawnik kiedy zobaczył swoją sąsiadkę, która była blondynką, wychodzącą ze swojego domu.
A paedophile priest who struck again after a re-posting to Gatwick Airport is being housed rent-free by the Catholic Church..
After the divorce, she bought him out and kept the house for herself.Po rozwodzie spłaciła go i zatrzymała dom.
After the party, I slept over at Ela's house.Po imprezie zostałem na noc w domu Eli.
All we could do was look on as the house burned.Wszystko co mogliśmy zrobić było przypatrywać się jak płonął dom.
Apparently some issues have come up and they want to search his father's house..
As a result of the heavy rain, the house was badly damaged.W wyniku ulewnego deszczu dom został bardzo zniszczony.
At least when I arrived at the torch-lit house on the rue du Four, squires let me in without blinking, as if I were a noble among others..
Because of the heavy rain, the house was badly damaged.Z powodu ulewnego deszczu dom został bardzo zniszczony.
Breakfast is a movable feast in our household.Śniadanie jadamy o różnych porach.
Diane thinks it's a bit infra dig to do her own housework.Diane sądzi, że to odrobinę poniżej jej godności zajmować się domem.
Did you observe them entering the house?Czy zauważyłeś, jak wchodzili do domu?
Don't leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!
Everyone agreed that his house was the most.Wszyscy się zgadzali, że jego chata była super.
Faced with the prospect of having to move house.Wiedząc, że będę musiał wyprowadzić się.
For reasons best known to herself, she's sold the house and left the country.Z sobie tylko wiadomych powodów, sprzedała dom i opuściła kraj.
Fuck this whole city and everyone in it. From the row houses of Astoria to the penthouses on Park Avenue. From the projects in the Bronx to the lofts in Soho. From the tenements in Alphabet City to the brownstones in Park slope to the split levels in Staten Island. Let an earthquake crumble it. Let the fires rage. Let it burn to fuckin ash then let the waters rise and submerge this whole, rat-infested place..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
buildings
J. ang. dla początk. - 1-5
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować