logo Logowanie
 
Słówko: XML

coho

  
Wymowa: K OW HH OW

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik coho ma następujące znaczenia:

  1. cohoe, coho salmon, blue jack, silver salmon, Onchorynchus kisutch, coho - ( small salmon of northern Pacific coasts and the Great Lakes )
  2. silver salmon, coho salmon, cohoe, coho - ( fatty pinkish flesh of small salmon caught in the Pacific and Great Lakes )


Przykłady

Adult children of alcoholics behaviors can derail family life and cause heartache for generations..
An overriding characteristic of all adult children of alcoholics is chronically low self esteem.Nadrzędną cechą wszystkich dorosłych dzieci alkoholików jest zbyt niskie poczucie własnej wartości.
As an ACoA, I have seen the connection between sugar and alcohol addiction first hand..
Having grown up with an alcoholic father, I was afraid of alcohol.Dorastawszy przy ojcu alkoholiku bałem się alkoholu.
I grew up with an alcoholic dad.Dorastałem przy ojcu alkoholiku .
I tried giving up drinking, but it was no use - I was an alcoholic.Próbowałem przestać pić, ale to było na nic. Byłem alkoholikiem.
I’m a recovering alcoholic I rarely leave my room..
I'm fanatically mamboing of the coke turns to alcohol I've been malefic..
Maybe the alcohol has scrambled his brains.Może alkohol pomieszał mu w głowie.
Nobody should drive while they are under the influence of alcohol.Nikt nie powinien prowadzić będąc pod wpływem alkoholu.
She isn't allowed alcohol.Nie wolno jej pić alkoholu.
This research is important in that it confirms the link between aggression and alcohol..
You make wine by leaving grape juice to ferment until all the sugar has turned to alcohol..
You should not on any account take these pills when you drink alcohol.W żadnym wypadku nie powinieneś brać tych leków kiedy pijesz alkohol.
You'd better lay off alcohol while you're pregnant.Lepiej będzie jak odstawisz alkohol kiedy jesteś w ciąży.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować